Andrej Reiner

22. 6. 1951
Šahy
—  30. 5. 2007
Florida (USA)
R. 1966 – 69 absolvoval Strednúv šeobecnovzdelávaciu školu, 1969 – 75 študoval na Lekárskej fakulte UK, MUDr., 1984 – 88 filmovú a televíznu dramaturgiu a scenárisiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Do r. 1990 pôsobil ako praktický lekár, súčasne pracoval vo výskume a venoval sa aj pedagogickej činnosti, od 1990 pracoval pre farmaceutické spoločnosti, bol manažérom Asociácie dodávateľov liekov. Od r. 1975… Čítať ďalej