Andrej Reiner

22. 6. 1951
Šahy
—  30. 5. 2007
Florida (USA)
Žáner:
dráma, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba
Andrej REINER v r. 1966 – 69 absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, 1969 – 75 študoval na Lekárskej fakulte UK, MUDr., 1984 – 88 filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Do r. 1990 pôsobil ako praktický lekár, súčasne pracoval vo výskume a venoval sa aj pedagogickej činnosti, od 1990 pracoval pre farmaceutické spoločnosti, bol manažérom Asociácie dodávateľov liekov. Od r. 1975 spolupracoval s Čs. rozhlasom, pre ktorý pripravoval zábavné a publicistické relácie, kabaretné pásma a hry (Rómeo,… Čítať ďalej