Anton Hykisch photo 2

Anton Hykisch

23. 2. 1932
Banská Štiavnica
Pseudonym:
A. Horník; Ahy; Peter Arnošt
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Ocenenia

Cena Slovenských pohľadov za rok 2019 za celoživotné dielo

Rad Martina Rázusa  (udelený 9. 6. 2018 v Prešove) za celoživotné dielo

Cena Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Ladislava Ťažkého za rok 2016 za prózu Verte cisárovi

Hlavná cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 za román Verte cisárovi

Cena Fra Angelica – za prínos kresťanských hodnôt do slovenského umenia za rok 2013 udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska (18. 2. 2014)

Európska cena Trebbia za podporu umenia, tvorivú činnosť a prínos k dialógu národných kultúr (2013)

Cena Vojtecha Zamarovského za rok 2011 za prínos do literatúry faktu

Cena Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2009 za román Rozkoše dávnych čias

Cena E. E. Kischa za knihu Sám v cudzích mestách (2007)

Cena E. E. Kischa za knihu Čo si o tom myslím (2004)

Literárna cena VÚB za štúdiu Nebojme sa sveta  (2002)

Literárna cena Banskej Štiavnice (2002) pri príležitosti životného jubilea s prihliadnutím na umelecky hodnotný dvojzväzkový román spätý z prostredím B. Štiavnice Čas majstrov

Literárna cena VÚB za rok 2001 vo sfére finančníctva a bankovníctva za sprievodcu globálnym myslením Nebojme sa sveta

Pribinov kríž I. triedy (1998)