Anton Hykisch photo 2

Anton Hykisch

23. 2. 1932
Banská Štiavnica
Pseudonym:
A. Horník; Ahy; Peter Arnošt
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ČÚZY, Ladislav: Historická freska (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII, č. 3, 2022, s. 16.

HALVONÍK, Alexander: Anton Hykisch: Písať znamená ostať (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 2, s. 125 – 127.

HAJKO, Dalimír: Odchádzali s nádejou alebo Smutné brieždenie nad Uhorskom (Nad románom Antona Hykischa Bezhlavý čas). In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 139, 2023, č. 1, s. 56 – 61.

ŠPAČEK, Jozef: Písať znamená ostať (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 12, s. 118.

FARKAŠOVÁ, Etela: O slovensko-rakúskej literárnej spolupráci. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 18.

ŠIKULA, Bystrík: Slovenské pohľady udeľovali ceny za rok 2019 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 135 – 138. 

KERNÝ, Dušan: Čím nás oslovujú sochy a ľudia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 4 – 5.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

BELAN, Rudolf: Reformné úsilia mladej slovenskej inteligencie (Spracované podľa stenografického protokolu zo stretnutia mladej slovenskej inteligencie, zvolaného redakciou Smeny dňa 8. 4. 1968 v Bratislave). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 11.

-red-: Antonovi Hykischovi udelili Rad Martina Rázusa. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 20. 6. 2018, č. 23 – 24, s. 2.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

Autor neuved. – HYKISCH, Anton: Splnenie dávneho sna (Odpovede spisovateľa Antona Hykischa na naše anketové otázky). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 5.

Autor neuved. – HYKISCH, Anton: Masová devalorizácia alebo boj o samotné prežitie (Rozhovor). In: Krajanský pozdrav (Mníchov), roč. XXXXVII, 2018, č. 2, s. 16 – 18.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlobký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

-bb-: Ceny Fra Angelica. In: Knižná revue, roč.: XXIV, 5. 3. 2014, č. 5, s. 2.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 31.

KISS, Csaba G.: Z Budína do Štiavnice. (Čas majstra. Výber článkov k významnému jubileu A. Hykischa). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 66 – 68.

LEIKERT, Jozef: Pripomínanie po rokoch. (Čas majstra. Výber článkov k významnému jubileu A. Hykischa). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 62 – 65.

FARKAŠOVÁ, Etela: O hodnote lokálneho v globalizovanom svete (Malé zamyslenie nad témou cez vybrané texty A. Hykischa). (Čas majstra. Výber článkov k významnému jubileu A. Hykischa). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 59 – 62.

HOCHEL, Igor: Na pomedzí faktu a fikcie (O dvoch historických románoch Antona Hykischa). (Čas majstra. Výber článkov k významnému jubileu A. Hykischa). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 49 – 56.

MAGVAŠI, Peter: Ekonóm s dušou múdreho a ľudského inžiniera. (Čas majstra. Výber článkov k významnému jubileu A. Hykischa). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 46 – 48.

Autor neuved.: Čas majstra (Výber článkov k významnému jubileu A. Hykischa. (Úvod o A. Hykischovi). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 44 – 46.

Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (CENA SSS LADISLAVA ŤAŽKÉHO za prózu – Anton Hykisch: Verte cisárovi). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 11.

HALVONÍK, Alexander: História nabitá odkazmi. Anton Hykisch: Verte cisárovi. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 – 6, s. 158 – 160.

HALÁSZ, Ivan: Premeny mesta v literatúre (Levice v "sociografických" románoch Gézu Féju a Antona Hykischa). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 40 – 58.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Výnimoční ľudia sú krájačmi tmy. Ad Anton Hykisch: Verte cisárovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 144 – 147.

BODACZ, Bohuš: Anton Hykisch: Verte cisárovi. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 113 – 115.

ŠABÍK, Vincent: Koncepcia globálneho myslenia spisovateľa Antona Hykischa. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 7 – 12.

BÁTOROVÁ, Mária – HYKISCH, Anton: Každý večer si natiahnuť budík. Rozhovor Márie Bátorovej s Antonom Hykischom pri príležitosti jeho životného jubilea. In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 3 – 4, s. 51 – 60.

HOCHEL, Igor: Jozef II. patrí aj do našich dejín. Anton Hykisch: Verte cisárovi. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 1, s. 75 – 77.

ŠAH: Anton Hykisch – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 155 – 156.

FERKO, Miloš: Anton Hykisch: Verte cisárovi. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 117 – 120.

ČOMAJ, Ján: Šľachtic slovenskej prózy. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 30 – 37.

Autor neuved.: Anton Hykisch: Verte cisárovi. In: Pravda, 1. 12. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/412547-anton-hykisch-verte-cisarovi/
TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

NAGY, Dado: Keď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 12. – 13 9. 2015, č. 211, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Keď sa nedarí, alebo ako prekonať spisovateľský blok. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 7. časť). In: Pravda, roč. XXV,  22. – 23. 8. 2015, č. 195, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Reálny život najviac pripomína absurdný a čierny humor. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 6. časť). In: Pravda, roč. XXV, 15. – 16. 8. 2015, č. 189, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 1. časť). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 32 – 35.

BÁTOROVÁ, Mária: Ad Anton Hykisch: Dominik Tatarka vo vlnách času (SP č. 6/2013). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7/8, s. 79 – 80.

DEBNÁR, Marek: Čitateľské dialógy (Anton Hykisch: Vražda v kúpeľoch). In: Knižná revue, roč. XXIII, 3. 4. 2013, č. 7, s. 18. 

GALOVIČOVÁ, Zuzana: Čaro mesta (Anton Hykisch: Moja Štiavnica). In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 3. 2013, č. 5, s. 20 – 21.

-rm-: Moja Štiavnica. In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 2.

NÉMETHOVÁ, Viera: Literárne randevú. In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 19.

MIŠÁK, P.: Tri podoby času (Krátke) zamyslenie nad tvorbou jubilujúceho Antona Hykischa. In: Knižnica, roč. 13 (2012), č. 3.
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/marec/56.pdf

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. IV.

STANISLAVOVÁ, Z. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Bratislava, Literárne informačné centrum 2010.

-r-: Anton Hykisch v Salóne u Liszta. In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 2.

BÁTOROVÁ, Mária: Anton Hykisch: Rozkoše dávnych čias. In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 1.

SLIACKY, O.: Anton Hykisch. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HOCHEL, Igor: Váhanie na rozhraní faktu a fikcie. Anton Hykisch: Spomeň si na cára. (Recenzia). In: Rak, roč. XIII, 2008, č. 6, s. 54 – 56.

ČOMAJ, Ján – HYKISCH, Anton: Som rebelant, ale nie som typ absolútneho disidenta. Rozhovor s Antonom Hykischom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 76 – 82.

HUMAJOVÁ, Daniela: Jubilant Anton Hykisch sa predstavil vo Viedni. In: Knižná revue, roč. XVII, 6. 6. 2007, č. 12, Spravodajca 1/2007, s. II.

ČOMAJ, Ján: Ako granátové jablká. Anton Hykisch: Sám v cudzích mestách. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 132 – 133.

ŠAH: Anton Hykisch – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 157.

BÁTOROVÁ, M. – HYKISCH, A.: Naša trvácnosť je dnes ohrozená (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 3. 2007, č. 6, s. 12.

FARKAŠOVÁ, Etela: Viac ako cestopisné príbehy (Anton Hykisch: Sám v cudzích mestách. Príbehy nielen zo sveta). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Anton Hykisch: Spomeň si na cára. In: Knižná revue, roč. XVII, 23. 5. 2007, č. 11, s. 1.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

SOUČKOVÁ, M.: Anton Hykisch. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

-r-: Úspešné turné slovenských autorov po Taliansku (Ľ. Feldek, A. Hykisch, M. Grupač). In: Knižná revue, roč. XV, 5. 1. 2005, č. 1, s. 4.

DZÚR, Martin: Tajomstvá histórie a umenia (Anton Hykisch: Čas majstrov). In: Knižná revue, roč. XIII, 29. 10.  2003, č. 22, s. 5.

MIKITOVÁ, M.: Anton Hykisch (Personálna bibliografia). Levice 2002.

PETRAŠKO, Ľudovít: Tak aj onak, taký aj onaká. Ján Uher: Alexander Dubček, Anton Hykisch: Mária Terézia. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 122 – 123.

ŠAH: Anton Hykisch – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 156 – 157.

PETRÍK, Vladimír – HYKISCH, Anton: Nebojme sa globalizácie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 20.

-r-: O horúcej téme (Anton Hykisch: Nebojme sa sveta. Sprievodca globálnym myslením). In: Knižná revue, roč. XI, 8. 8. 2001, č. 16 – 17,  s. 3.

HOCHEL, Igor: Dobové i nadčasové súvislosti (Anton Hykisch: Námestie v Mähringu). In: Kultúrny život, roč. 2, 2001, č. 11.

FARKAŠOVÁ, Etela: Život v tieni. Anton Hykisch: Námestie v Mähringu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 119 – 121.

JURČO, M.: Paradoxný svet literatúry faktu. Banská Bystrica 2000.

LIBA, Peter: Vážna pri(s)pomienka (Anton Hykisch: Námestie v Mähringu). In: Literárny týždenník, roč. 13, 2000, č. 16.

Autor neuved.: Necenzurovaný Hykisch (Anton Hykisch: Námestie v Mähringu). In: Knižná revue, roč. X, 29. 3. 2000, č. 7, s. 3.

-mf-: Slávnym osobnostiam pomohla aj pevná vôľa (Anton Hykisch: Mária Terézia). In: Knižná revue, roč. X, 16. 2. 2000, č. 4, s. 11.

BARICA, J.: Decentná „štvorka“ osobností (Anton Hykisch: Mária Terézia). In: Literárny týždenník, roč. 12, 1999, č. 48 – 49.

ŠTRELINGER, P.: Čas majstrov. In: Literika, roč. 3, 1998, č. 3.

BÍZIKOVÁ, M. – HYKISCH, A.: Literatúra bez príbehu nie je cestou k svetovosti (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. 7, 1997, č. 23.

-šah-: Anton Hykisch – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 158.

DVOŘÁKOVÁ, H. – HYKISCH, A.: V literatúre som nachádzal útechu (Rozhovor). In: Nové slovo, roč. 2, 1992, č. 29.

ČOMAJ, J.: Umenie cestopisu (Anton Hykisch: Dovolenka v Pekingu). In: Národná obroda, zv. 2, 15. 2. 1991, č. 39.

BODACZ, B.: Hľadanie tajomstiev (Anton Hykisch: Obrana tajomstiev). In: Literárny týždenník, roč. 3, 1990, č. 33.

FARKAŠOVÁ, E.: O neobvyklom priateľovi (Anton Hykisch: Kamarát Čipko). In: Romboid, roč. 25, 1990, č. 3.

JURÍK, Ľ. – HYKISCH, A.: Pamäť literatúry (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. 3, 1990, č. 3.

ŠTEVČEK, P.: Pokušenie otázok (Anton Hykisch: Obrana tajomstiev). In: Romboid, roč. 25, 1990, č. 7.

TUČNÁ, E.: Jedinečná symbióza alebo nadmieru úspešný pokus (Anton Hykisch: Kamarát Čipko). In: Zlatý máj, roč. 34, 1990, č. 7.

ULIČNÝ, P.: Obr(a)na tajomstiev (Anton Hykisch: Obrana tajomstiev). In: Slovenské pohľady, roč. 106, 1990, č. 8.

BLAHOVÁ, A.: Anton Hykisch: Kamarát Čipko. In: Zlatý máj, roč. 23, 1989, č. 9.

BOLDIŠOVÁ, E.: Budovateľský román (Anton Hykisch: Atómové leto). In: Slovenské pohľady, roč. 105, 1989, č. 2.

ŠTEVČEK, J. Dejiny slovenského románu. Bratislava: Tatran 1989.

ČIERNA, M.: Reaktor a biele margaréty (Anton Hykisch: Atómové leto). In: Nové slovo, roč. 30, 1988, č. 41.

HAĽAMÍKOVÁ, E. – HYKISCH, A.: Dialóg so svetom i čitateľom (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. 1, 1988, č. 12.

OTČENÁŠ, I.: Chladné atómové leto (Anton Hykisch: Atómové leto). In: Literárny týždenník, roč. 1, 1988, č. 9.

PAVUĽAKOVÁ, N. – HYKISCH, A.: S maximom informácií a emócií (Rozhovor). In: Zlatý máj, roč. 32, 1988, č. 6.

SULÍK, I.: Súradnice novej prózy. Bratislava: Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie 1988.

ŽEMBEROVÁ, V.: Anton Hykisch: Milujte kráľovnú. In: Slovenské pohľady, roč. 102, 1986, č. 10.

Kritici diskutujú o Antonovi Hykischovi. In: Romboid, roč. 20, 1985, č. 12.

MARTIŠ, J.: Hykischovo privilégium v Hofburgu (Anton Hykisch: Milujte kráľovnú). In: Romboid, roč. 20, 1985, č. 3.

HOCHEL, B.: Aspoň raz emancipovaná (Anton Hykisch: Túžba. Správa z klubu rozbíjačiek blaženosti). In: Romboid, roč. 16, 1981, č. 5.

SULÍK, I.: Anton Hykisch: Túžba. In: Slovenské pohľady, roč. 97, 1981, č. 4.

PETRÍK, V.: Čo by sa stalo s človekom keby… (Anton Hykisch: Dobre utajený mozog). In: Romboid, roč. 15, 1980, č. 11.

KOPINA, J.: Človek medzi ľuďmi (Anton Hykisch: Vzťahy). In: Nové slovo, roč. 21, 1979, č. 25.

SULÍK, I.: Anton Hykisch: Vzťahy. In: Slovenské pohľady, roč. 95, 1979, č. 1.

NOGE, J.: Anton Hykisch: Čas majstrov 1, 2. In: Romboid, roč. 13, 1978, č. 2.

PETRÍK, V.:Úspešný historický román (Anton Hykisch: Vzťahy). In: Práca, roč. 33, 18. 5. 1978, č. 115.

SULÍK, I.: Anton Hykisch: Čas majstrov. In: Slovenské pohľady, roč. 94, 1978, č. 3.

PETRÍK, V.: Stratená prozaická generácia. In: Romboid, roč. 3, 1968, č. 3.

HAMADA, M.: V próze sa nebýva. In: Slovenské pohľady, roč. 82, 1966, č. 7.

MRÁZ, A.: Anton Hykisch a mladá slovenská umelecká próza. In: Slovenské pohľady, roč. 80, 1964, č. 4.