Dalimír Stano photo 1

Dalimír Stano

10. 2. 1955
Trenčín
Pseudonym:
Dávid Wolf
Žáner:
poézia

Napísali o autorovi

Dalimír Stano už v debute vo Vašej esencii verí viazanému, alebo aspoň disciplinovanému veršu. A táto zdanlivá viazanosť mu umožňuje – paradoxne – byť absolútne myšlienkovo smelým, voľným.

Vojtech Kondrót

Pre lyrický subjekt je príznačná náladovosť – zápasí s ohňom sveta a zároveň cíti z tejto sizyfovskej činnosti únavu. Má pochopenie pre slabé chvíle smrteľníka, verí v uzdravenie duše hoci na druhom svete.

Radovan Brenkus 

Zamýšľa sa nad každodenným počínaním človeka, kde na priestore krátkeho trojveršia dokáže konštatujúco riešiť jeho všedný problém a okamih existenčnej prítomnosti odcudzeného mestského človeka, podotýkam, bez akejkoľvek gradujúcej fikcie, a ktorý zakončuje presným uzuálnym paradoxom.

Ireney Baláž

Zbierku Diabolské balady zjednocujú motívy asociujúce peklo. Tematicky išlo autorovi zrejme o zachytenie neprestajných rozporov, nielen v zmysle duality sveta, ale aj vlastnej vnútornej rozorvanosti, no oveľa zaujímavejšie je prizrieť sa lepšie forme básní. Hoci v konečnom dôsledku by mali oba tieto aspekty navzájom úzko súvisieť, u Stana prevláda nad obsahom práve formálne stvárnenie.

Veronika Rácová

Prečo mnohé básne pôsobia roztrieštene, miestami až nezrozumiteľne? Možno preto, že sa pohybujú na hrane bezprostredne vychrlenej polyinterpretácie a lyrický subjekt tento pohyb nezvláda prísnou kontrolou vedomia. (...) Stano ovláda hru básnického posúvania významu, keď sa vonkajšie súvislosti stávajú podstatou výsledného myšlienkového výrazu.

Radovan Brenkus