Erik Jakub Groch photo 1

Erik Jakub Groch

25. 4. 1957
Košice
Žáner:
editorská činnosť, poézia, populárne žánre, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Druhá naivita (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 140, 2024, č. 5  – 6, s. 127 – 129.

LIŠKA, Daniel: V Grochovom ohni horia len medzery (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII., č. 6, 2022, s. 12 – 13.

PRÍHODOVÁ, Edita: Po stopách vejúcich viet a záhybov textu (Erik Jakub Groch: Viety). In: Romboid, roč. LVII, 2022, č. 4, s. 62 – 71.

BRINDOVÁ, Alena: Čistý, nedotknutý a stále aktuálny (Recenzia). In: Vertigo, 2021, č. 4, s. 95 – 96.

OLEJÁR, Stanislav: Čas, ktorý je pohybom vytvorenej veci (Recenzia). In: Vertigo, 2021, č. 4, s. 92 – 95.

PRÍHODOVÁ, Edita: Svedectvo o svetskom Bohu. (Erik Jakub Groch: Druhá naivita). Recenzia. In: Romboid, roč. LV, č. 7, s. 86 – 89.

BUKOVINOVÁ, Anna: Medzi rozumom a vierou (E. M. Groch, M. Dobrovičová). In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 80 – 86.

(tasr): Ceny za tvorbu pre deti získali Krajčová a Groch. In: Sme, roč. 26, 1. 2. 2020, s. 12.

ŠRANK, Jaroslav: Výš-a-výš (Emzepéeriks). Erich Jakub Groch: melanchólia neviem (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIX, 12. 12. 2019, č. 12, s. 23 – 24.

Autor neuved.: Erik Jakub Groch sa narodil 25. apríla 1957... (+ ukážky z tvorby). In: Rozum, roč. I, december 2019, č. 11 (Rozum, roč, I, apríl), s. 72 (– 76).

KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 92.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

MIHALKOVIČ, Boris: Kniha týždňa: Poézia zmyslu čeliaca ničote. In: Pravda, 16. 7. 2018
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/476997-kniha-tyzdna-poezia-zmyslu-celiaca-nicote/

PROKOPEC, Peter: Vystužiť ničotu slovami (Erik Jakub Groch: nil, úvod). Recenzia. In: Vertigo, 2018, č. 1 – 2, s. 60 – 61.

BORKOVEC, Petr – GROCH, Erik Jakub: Esej Erika Jakuba Grocha na otázky Petra Borkovca (Rozhovor). In: Vertigo, 2018, č. 1 – 2, s. 13 – 15.

MIHOČOVÁ-KMECOVÁ, Emília: Erik Jakub Groch: Pred nami je večnosť. Nech už bude akákoľvek. In: Postoj, 4. 8. 2017.
https://www.postoj.sk/25764/erik-jakub-groch-pred-nami-je-vecnost-nech-uz-bude-akakolvek

ŠAH: Erik Jakub Groch – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 159 – 160.

JUHÁSOVÁ, Jana: Modlitba v súčasnej slovenskej poézii. Aktuálne žánrové tendencie. In: Od symbolu k latencii : spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016, s. 105 – 126.

JUHÁSOVÁ, Jana: Od symbolu k latencii. Dve podoby spirituálneho diskurzu (M. Rúfus, E. J. Groch). In: Od symbolu k latencii : spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016, s. 25 – 47.

REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Erich Groch, básnik a vydavateľ (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 35 – 36.

JUHÁSOVÁ, Jana: Po priečkach jasu, po balvanoch tieňa: stopa Zbigniewa Herberta v slovenskej spirituálnej poézii. In: Vertigo, roč. 4, 2016, č. 1, s. 34 – 42.

JUHÁSOVÁ, Jana: Herbert as a Method: eschatological issues in the poetry of contemporary Slovak spiritual poets. In: Zeitschrift für Slawistik, roč. 60, 2015, č, 1, s. 83 – 112.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Päť krát päť – o sebareflexii básnikov prítomnosti. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 207– 213.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 25.

PETRÍKOVÁ, Martina: Erik Jakub Groch: Šlabikár päťmestia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 276 – 278.

ŠAH: Erik Jakub Groch – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 160.

PARILÁKOVÁ, Eva: Medzi úvahou a úžasom. K poetike básnickej tvorby Erika Jakuba Grocha. Univerzita Konštantína Filozofa : Nitra, 2012.

Autor neuved.: Nové vydania (Erik Jakub Groch: Tuláčik a Klára). In: Knižná revue, roč. XXI, 12. 10. 2011, č. 21, s. 4.

PETRÍKOVÁ, Martina: Všetko je Jedným alebo Príbeh (nielen) pre indigové deti. Erik Jakub Groch: Ábé, Aha a spol. Rozprávky pre indigové deti. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 38.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XIX.

GAVURA, Ján: Dobývanie nultého rozmeru (žáner metafyzickej rozprávky E. J. Grocha). In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 5 – 6, s. 103 – 107.

LITVÁK, J.: Erik Jakub Groch: Ábé, Aha a spol. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 3. 2010, č. 6, s. 1.

BÁBIKOVÁ, Marta – GROCH, Erik Jakub: Budem sa baviť spolu s čitateľmi (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 11.

WANKEOVÁ, Jarmila: Zo sveta kníh – Erik Jakub Groch v Prahe. In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 9.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIII.

REBRO, Derek: V dennom svetle (Erik Jakub Groch: Infinity). In: Knižná revue, roč. XIX, 13. 5. 2009, č. 10, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

PROKEŠOVÁ, Viera: Náš tip. Erik Jakub Groch: Druhá naivita. In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 3.  2006, č. 6, s. 1.

JENČÍKOVÁ, E.: Erik Jakub Groch. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2003.

MARČOK, Viliam: Erik Groch: L`acinéma. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 9. 1. 2002, č. 1, s. 1.

SAVICKÝ, Nikolaj – GROCH, Erik Jakub: Poézia je nebezpečný hlad. Hovorí básnik Erik Jakub Groch. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 6. 3. 2002, č. 5, s. 12.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Erik Jakub Groch: Tuláčik a Klára. In: Knižná revue, roč. XII, 6. 3. 2002, č. 5, s. 11.

DOMČEK, M.: Dvakrát Groch: Stretnutie s neobyčajnom (Erik Groch: To, L`acinéma). In: Slovo, 4, 2002, č. 46.

LITVÁK, J.: Predchodca pamäti (Erik Groch: L`acinéma). In: Dotyky, 14, 2002, č. 1.

STANISLAVOVÁ, Z.: Erik Groch: Tuláčik a Klára. In: Bibiana, 9, 2002, č. 2.

DRASTICH, M.: Vyzliekanie básne trvá večnosť (Erik Groch: To, L`acinéma). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 11.

SUCHÝ, V.: Svetlo v očiach slepca alebo Chaos, ktorý sa oplatí podstúpiť (Erik Groch: L`acinéma). In: Romboid, 37, 2002, č. 7.

GAJDOŠ, Martin: Duch a štruktúra. Erik Groch: To. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 100 – 101.

CHROBÁKOVÁ, S.: Na ceste domov; trpnosť a strasť (Erik Groch: To). In: Romboid, roč. XXXVI, 2001, č. 9 – 10.

MACSOVSZKY, P.: Ponad úskalia mlčania (Erik Groch: To). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 6.

MATEJOV, Radoslav: Prísny artefakt (Erik Groch: To). In. Knižná revue, roč. XI, 4. 4. 2001, č. 7, s. 4.

REPKA, Peter: Môj domov je pieseň. Erik Groch: To. (Recenzia). In: RAK, roč. VI, 2001, č. 4, s. 67 – 68.

ŠRANK, J.: Vonia To, chýba To (Erik Groch: To). In: OS, 2001, č. 5.

BALLA, V.: Rebel v medziach zákona (Erik Groch: Súkromné hodiny smútku). In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 6.

GAVURA, Ján: Erik Groch: Súkromné hodiny smútku. (Panoptikum Jána Gavuru). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 3, s. 77.

DZÚRIK, M., Groch, E.: Rozhovor s básnikom a vydavateľom Erikom Grochom. In: Dotyky, 11, 1999, č. 5.

CHROBÁKOVÁ, Staňa: Vtesnať svoj život do povinností detského katechizmu. Rozhovor s Erikom Grochom. In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 5, s. 14 – 18.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava.: Premiera stvorenstva. (Problémová úvaha nad poéziou Erika Grocha). In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 1, s. 37 – 49 (dokončenie v nasledujúcom čísle).

HAUGOVÁ, M.: Básnicky prebýva človek... In: Rak, 1, 1996, č. 4.

MARČOK, V.: Maximum básne. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 5.

MARČOK, V.: Minimum básne. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 6.

KRIŽKA, T.: O nesmiernosti stvorenia (Erik Groch: Bratsestra). In: Slovenské pohľady, 110, 1993, č. 2.

ŠIMKO, Š.: Čas zmúdrenia. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 4.

HRIVNÁK, T.: Rituálna poézia (Erik Groch: Baba Jaga). In: Fragment K, 5, 1991, č. 6.

CHROBÁKOVÁ, S.: Grochovo sebauskutočnenie (Erik Groch: Baba Jaga: Žalospevy). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 8.

KASARDA, M.: Aj Baby Jagy majú otcov (Erik Groch: Baba Jaga: Žalospevy). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 21.

BALÁŽ, M.: Knižka s čistými očami (Erik Groch: Súkromné hodiny smútku). In: Dotyky, 2, 1990, č. 1.

BENDZÁK, Ľ. – GROCH, E.: Poézia je duchovný stav (Rozhovor). In: Dotyky, 2, 1990, č. 1.

ČIERNA, M.: Nájsť správne dvere (Erik Groch: Súkromné hodiny smútku). In: Nové slovo, 32, 1990, č. 13.

HOFFMAN, I.: Erik Groch: Súkromné hodiny smútku. In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 6.

MOJÍK, I. – HOCHEL, I.: Konfrontácie M / H (Erik Groch: Súkromné hodiny smútku). In: Romboid, roč. XXV, 1990, č. 3.

REISEL, M.: Básnik! (Erik Groch: Súkromné hodiny smútku). In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 1.

STRÝKO, M.: Poézia neosobného subjektivizmu (Erik Groch: Súkromné hodiny smútku). In: Dotyky, 2, 1990, č. 1.

ČÚZY, L.: Hľadanie filozofie, hľadanie tvaru (Erik Groch: Súkromné hodiny smútku). In: Romboid, 24, 1989, č. 11.

KASARDA, M.: Odporúčam „hodiny smútku“ (Erik Groch: Súkromné hodiny smútku). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 48.