Erik Ondrejička photo 1

Erik Ondrejička

1. 5. 1964
Bratislava
Žáner:
multimediálne prezentácie, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

GAVURA, Ján: Tri otázky Jána Gavuru básnikovi Erikovi Ondrejičkovi. In: Vertigo, roč. 11, 2023, č. 3, s. 5 – 6.

HAJKO, Dalimír: Volanie (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 12, s. 126 – 128.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. Erik Ondrejička / Za jedinou vetou, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 151.

MICHALOVIČ, Peter: Čítať, pozorovať, počúvať a písať. O básnickej zbierke Erika Ondrejičku Volanie. In: Rozum, roč. II, december 2020, č. 12, s. 92 – 93.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Erik Ondrejička: Tou najzaujímavejšou knihou je kniha prírody (Rozhovor + báseň Volanie). In: Rozum, roč. II, júl – august 2020, č. 7 – 8, s. 28 – 31.

JUHÁSOVÁ, Jana: Od barokizujúceho k renesančnému gestu (Reflexia epigramov Erika Ondrejičku). In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 8, s. 87 – 91.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

ŠAH: Pripomíname si (Erik Ondrejička – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 158.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. Erik Ondrejička / Krajina diamantov (Land of Diamonds). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 6, s. 120

HALVONÍK, Alexander: Ondrejičkova apológia tvaru (Erik Ondrejička: Krajina diamantov). Recenzia. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 9 – 10, s. 113 –116.

GLUŠTÍKOVÁ, Oľga: Erik Ondrejička: Krajina diamantov (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 8. 4. 2015, č. 7, s. 7.

MATEJOV, Radoslav – ONDREJIČKA, Erik: Cestou múdrosti (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 3. 2015, č. 5, s. 22 – 23.

-rm-: Dve novinky (Krajina diamantov / Land of Diamonds). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 2. 2015, č. 4, s. 4.

hd: Pod knižnicou ožili barokové klenby. In: Pravda, 14. 3. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/348584-pod-kniznicou-ozili-barokove-klenby/

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 6 – 7.

MATEJOV, Radoslav: Ten istý aj iný (Erik Ondrejička: Na vnútornej strane viečok). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 21. 3. 2012, č. 6, s. 4.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XIV.

MATEJOV, Radoslav: Naplnenie z písania (Erik Ondrejička: oči a rýmy). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 22. 6. 2011, č. 13, s. 5.

MIHALKOVÁ, Gabriela: "Ak sa vám tento svet nezdá dokonalý..." (Erik Ondrejička: (e)Pigramy). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 1, s. 41 – 42.

-rm-: Mestské verše. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 2.

HOCHEL, B.: Kontinuita a diskontinuita. Výber z kritík.  Bratislava, Literárne informačné centrum 2011.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIV.

MATEJOV, Radoslav – ONDREJIČKA, Erik: To miesto je niekde v človeku (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 12.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Farby životných príbehov (Erik Ondrejička: Čo sa skrýva v ceruzke o zvieratách a o Zuzke). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 28. 10. 2009, č. 22, s. 5.

BÁTOROVÁ, Mária: Jemné, prerozmýšľané, vtipné (Erik Ondrejička: (e)Pigramy). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 30. 9. 2009, č. 20,  s. 5.

SLIACKY, O.: Erik Ondrejička. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BÁTOROVÁ, Mária: Smutnokrásne realisticko-romantické verše. Erik Ondrejička: Tanec večerných vločiek. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 126 – 127.

NAHÁLKA, P.: Prichádza zrelý básnik (Erik Ondrejička: Na vnútornej strane viečok). In: Rak, roč. 10, 2005, č. 8.

FELDEK, Ľ.: Verše, ktoré prešli skúškou času. In: Erik Ondrejička: Na vnútornej strane viečok. Bratislava : EX TEMPORE 2004.

MATEJOV, Radoslav: Odtajnené básnenie (Erik Ondrejička: Na vnútornej strane viečok). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 5.