Hana Košková photo 1

Hana Košková

7. 6. 1942
Tuhár
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza
Rodné meno:
Anna Grešová

Výberová bibliografia

MIŠÁK, Peter: Literatúra prijíma všetko potichu. Rozhovor s poetkou, spisovateľkou pre deti a mládež, prekladateľkou a viacnásobnou laureátkou Ceny Slovenských pohľadov Hanou Koškovou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 6, s. 97 – 104.

MIŠÁK, Peter: Kde pršia dáždniky (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 5, s. 122 – 124.

ANOCA, Dagmar Mária: Chránené územie. Recenzia. In Slovenské pohľady, 2020, č. 12, s. 127 – 130.

KOŠKOVÁ, Hana: Tri prezentácie tvorby v rumunskom Nadlaku. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 5. 2020, č. 11 – 12, s. 14.

MAŤOVČÍK, Augustín (zo Slovníka slov. spisovateľov 20. stor.): Hana Košková, rod. Hana Grešová (* 7. 6. 1942, Tuhár), poetka, autorka... (+ ukážka z tvorby H. Košková: Odprevadiť záveje). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 11. 2019, č. 41 – 42, s. 11.

ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Príbeh hlboko ľudský (Hana Košková: Jašenie s Jašom). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. YXXXII, 16. 10. 2019, č. 35 – 36. s. 13.

ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Hana Košková: Mlynárske povesti (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 269 – 271.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Hana Košková: Odprevadiť záveje). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 10.

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorvé spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

MIŠÁK, Peter: Čo navial osud pod nohy človeka (Hana Košková: Odprevadiť záveje). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 2. 2019, č. 7 – 8, s. 17.

Autor neuved.: Novinka Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (Hana Košková: Odprevadiť záveje). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 15.

ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Hana Košková: Piešťanko a pani Nitková (Recenzia). In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 3, s. 59.

REVAJOVÁ, Toňa: Knižky na javisku (Žiilnské Dni detskej knihy 2018). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 18 – 20.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 9.

FARKAŠOVÁ, Etela – KOŠKOVÁ, Hana: Presypať zrno zo stuhnutých rúk (Rozhovor s poetkou, prozaičkou, prekladateľkou). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 20. 6. 2018, č. 23 – 24, s. 7.

FARKAŠOVÁ, Etela: "Bolo by škoda, keby všetko zomlel čas..." (Hana Košková: Mlynárske povesti). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 12 – 13.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Hana Košková: Piešťanko a pani Nitková (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 133 – 134.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 116 – 117.

NAŠČÁK, Peter: O faktoch, fikcii a posolstve v kúpeľných príbehoch pre deti. (Konfrontácie na knihu H. Košková: Piešťanko a pani Nitková). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9-10, s. 34 – 36.

DZÚR, Martin: S deťmi a fantáziou nielen po slovenských kúpeľoch (Konfrontácie na knihu H. Košková: Piešťanko a pani Nitková). In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 32 – 33.

MIŠÁK, Peter: Hana Košková: Repujúci grep. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 275 – 276.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Hana Košková: Repujúci grep. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 274 – 275.

FARKAŠOVÁ, Etela: Pútavé rozprávanie s nehrdinskými hrdinami. Hana Košková: Repujúci grep. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 10. 5. 2017, č. 17 ˜– 18, s.  13.

ŠAH: Hana Košková – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 157.

FARKAŠOVÁ, Etela: Hana Košková: Janičiarka (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 21.

LOMENČÍK, Július: Hana Košková: Janičiarka: Legenda z Novohradu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 123 – 126.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 28.

MIŠÁK, Peter: Hana Košková: Uľa-Fuľa krotí farby. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 11, s. 128 – 129.

FILČÍKOVÁ. Daša: Jubilantka z Lučenca. In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, s. 18.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXI.

VÁLEK, Igor: Od Adama k – Adamovi. Povesti z Matice slovenskej. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 3.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Aj žlto-čierne protiklady. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 1, s. 131 – 134.

LOMENČÍK, Július: Novohrad na mape povestí. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. 21, 2008, č. 33 – 34, s. 12.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

PODRACKÁ, Dana – KOŠKOVÁ, Hana: Každý nosí jazvu. Hovoríme s poetkou a spisovateľkou pre deti a mládež Hanou Koškovou. In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 12 .

ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Výstižná básnická reč. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. 20, 2007, č. 25 – 26, s. 12.

ŠAH: Hana Košková – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 158.

MALIŠOVÁ, Mária: Hana Košková. Lučenec: Novohradská knižnica 2002.

-red.-: Ceny Slovenských pohľadov za rok 1999. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 154.

KOČÍK, Tibor: Nejasné umenie kritiky: na okraj jednej recenzie. In: Literárny týždenník, roč. 11, 1998, č. 48, s. 7.

URBAN, Jozef: Ešte vždy démonizujeme samozrejmosti: Hovoríme s poetkou Hanou Koškovou. In: Literárny týždenník, roč. 11, 1998, č. 46, s. 1 a 10.

MAJERNÍK, Ján: Konkrétna je len báseň. Hovoríme s poetkou Hanou Koškovou. In: Literárny týždenník, roč. 6, 1993, č. 41, s. 1 a 11.

IĽNYCKÁ, Mariana: Alegória. In: Dotyky, roč. 3, 1991, č. 9, s. 27.

STEPULOVÁ, Naďa: Chersón. Tráva je zgniavená. In: Dotyky, roč. 3, 1991, č. 9, s. 28.

JUROLEK, Rudolf: Chránené územie básne. In: Dotyky, roč. 2, 1990, č. 6, s. 43 – 44.

KASARDA, Martin: Vyprázdnené vnútrozemie. In: Literárny týždenník, roč. 3, 1990, č. 1, s. 5.

ČILIAK, Ondrej: Neznáme hranice v nás. Nad zbierkou básní Hany Koškovej Vnútrozemie. In: Smer, roč. 41, 29. 12. 1989, č. 306, s. 7.

BOLDIŠOVÁ, Emília: Chytiť svoj tón. Tri knihy poézie z vydavateľstva Slovenský spisovateľ. In: Práca, roč. 43, 23. 6. 1988, č. 146, s. 6.

BOLDIŠOVÁ, Emília: Jednou nohou za prahom. In: Romboid, roč. 23, 1988, č. 10, s. 123.

KABABÍKOVÁ, Jana: Poetická tvár pri tvári. In: Romboid, roč. 23, 1988, č. 11, s. 98 – 99.

HAJKO, Dalimír: Vidieť tak všetko odrazu. In: Romboid, roč. 23, 1988, č. 12, s. 64 – 65.

PLINTOVIČ, Ivan: Štvrtá Hany Koškovej. In: Pravda, roč. 69, 23. 6. 1988, č. 146, s. 5.

CHMEL, Karol: Máš čo nemáš. In: Slovenské pohľady, roč. 102, 1986, č. 3, s. 137 – 138.

KOVÁČOVÁ, Eva: Pred pätnástimi rokmi... In: Dievča, roč. 18, 1986, č. 6, s. 44.

VEĽKÝ, Jozef: Hana Košková: Spätné zrkadlo. In: Slovenské pohľady, roč. 99, 1983, č. 6, s. 137 – 138.

BOLDIŠOVÁ, Emília: Zbierky H. Koškovej, Z. Kuglerovej a  Y. Blonskej. In: Práca, roč. 37, 7. 10. 1982, č. 238, s. 6.

HUJÍK, Viktor: Moderné lyrické verše. Kniha na víkend. In: Smer, roč. 34, 17. 7. 1982, č. 168, s. 3.

KRIŽKA, Teodor: Vyhrám svoju prehru. In: Nové slovo – príloha Rozsah Nedeľa, roč. 24, 1982, č. 39, s. 6 – 7.

KUBIŠ, Pavol M.: Hana Košková, poetka. In: Smer, roč. 34, 6. 1. 1982, č. 4, s. 4.

BABÍN, Emil: Náručie a Spojitosť. In: Nové knihy, 1978, č. 43, s. 4.

FELDEKOVÁ, Oľga: Naše interview s Hanou Koškovou. In: Nové slovo mladých, 1978, č. 9, s. 11.

MAJERNÍK, Ján: Hana Košková: Spojitosť. In: Romboid, roč. 13, 1978, č. 11, s. 84 – 85.

ONDRUŠKOVÁ-VARGOVÁ, Bohuslava: Dve druhé / Bohuslava Ondrušková-Vargová; Hana Košková. In: Nové slovo mladých, roč. 20, 1978, č. 6, s. 13.

KOCHOL, Viktor: Hana Košková: Pod teplom krvi. In: Slovenské pohľady, roč. 93, 1977, č. 1, s. 109 – 112.