Ivan Horváth

26. 7. 1904
Senica
—  5. 9. 1960
Bratislava
Pseudonym:
I. H. Olšovský, Ivan H. Olšovský, Ivan Horváth Olšovský, Ivan Olšovský, Ján M. Hort, Ohio
Žáner:
literárna veda, pre deti a mládež, próza
Ivan HORVÁTH v r. 1914 – 22 študoval na gymnáziu v Bratislave, 1922 – 24 právo na univerzitách v Bratislave, Prahe a v Drážďanoch, 1924 – 27 diplomaciu na Sorbonne v Paríži, 1927 – 28 dokončil vysokoškolské štúdiá na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1928 – 31 pôsobil ako advokátsky koncipient v Bratislave, 1931 – 39 verejný notár, od 1939 samostatný advokát v Senici. V období slov. štátu sa zapojil do druhého čs. odboja, od 1943 člen ilegálnej SNR, 1944 účastník SNP, člen Ústredného výboru KSS. Po vojne r. 1945 povereník sociálnej… Čítať ďalej