Milan Thomka Mitrovský

1. 7. 1875
Martin
—  30. 10. 1943
Martin
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, próza
Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Bratislave, v r. 1894 – 96 na Akadémii výtvarných umení v Prahe, r. 1896 – 98 v Mníchove, r. 1898 – 1901 absolvoval študijný pobyt v Taliansku. Po štúdiách žil striedavo vo Viedni a v Martine, od r. 1914 len v Martine. Ako výtvarník vytvoril množstvo portrétov slov. spisovateľov (S. H. Vajanský, Š. Krčméry, J. Smrek, E. M. Šoltésová, V. Roy, A. Plávka a i.), umelcov a politikov. V poprevratovom období sa pod vplyvom styku s mladými literátmi začal intenzívnejšie venovať aj literárnej tvorbe. V Národných… Čítať ďalej