Jarko Elen

5. 4. 1895
Komárov (Česko)
—  20. 4. 1978
Bratislava
Pseudonym:
Elka, Jarko Elen
Žáner:
dráma, literárna veda, próza, iné
Obč. m. Jaroslav Kaiser. R. 1905 – 13 študoval na reálnom gymnáziu v Písku, od 1913 strojné inžinierstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe (nedokončil). Od r. 1919 pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach na Slovensku (Spišská Nová Ves, Topoľčany, Sereď, Ľubietová, Martin), r. 1928 – 38 riaditeľ meštianskej školy v Senci, od 1938 bol v Bratislave najprv učiteľom, 1945 – 52 prednostom oddelenia umenia na Povereníctve školstva a osvety, 1952 – 55 riaditeľ strednej školy, potom na dôchodku. Po príchode na Slovensko spolupracoval s literárnymi… Čítať ďalej