Ján Buzássy photo 2

Ján Buzássy

10. 4. 1935
Kočovce
Žáner:
esej, literárna veda, poézia

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ján Buzássy – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 156.

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

NAVRÁTIL, Martin: Ján Buzássy: Nábrežie, Bratislava. In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 1, s. 62 – 63.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 84 – 85.

NAVRÁTIL, Ján: Ján Buzássy: Na mieste. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 115 – 116.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ako keď anjel tlieska (Ján Buzássy: Na mieste). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 8.

-bb-: Na správnom mieste. In: Knižná revue, roč. XXV, 23. 9. 2015, č. 19, s. 2.

ŠAH: Ján Buzássy – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 157.

ZAMBOR, J.: Skladba Jána Buzássyho Pláň ako obraz poaugustovej traumy. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov: FF PU, 2015.

SZABÓ, Ivan – MRÁZ, Peter – BELANCOVÁ, Beáta: V kontexte života (Ján Štrasser: Byť svoj; Hamada, Milan: Odpovede; Cipár, Miroslav: Počmáraný život). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 22. 1. 2014, č. 2, s. 20 – 21.

POSPÍŠIL, Ivo (preklad z češtiny): Ján Štrasser: Byť svoj. Rozhovory s Jánom Buzássym.  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 152.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne – k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 5, 6.

BRÜCK, Miroslav: Básnické mosty (J. Buzássy: Osmnásť básni / Eighteen Poems a J. Kuniak: Lamium album). In: Knižná revue, roč. XXIII, 12. 6. 2013, č. 12, s. 7.

BARBORÍK, Vladimír: Pohľad z okna. Ján Buzássy: Neužitočný strom. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 5 – 6, s. 123 –124.

BALÁŽ, Ireney: Ján Buzássy: Osemnásť básní - eighteen poems. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 275 – 276.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

MRÁZ, Peter: Premôcť balvan (Ján Buzássy: Neužitočný strom). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 6.

HOSTOVÁ, Ivana: Putovanie v čase (Laco Novomeský: Dom, kde žijem. Ján Buzássy: Pláň). Recenzie. In: Knižná revue, roč. XXII, 31. 10. 2012, č. 22, s. 4.

ŠTRASSER, Ján: "Nemusím veľa, stačí dobre" (Ocenenie pre Jána Buzássyho). In: Knižná revue, roč. XIX, 14. 10. 2009, č. 21, s. 9.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XII.

LASICA, Milan: Laudatio na laureáta Ceny Dominy Tatarku za rok 2008 (Ján Buzássy za zbierku Bystruška). In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 5, s. 50 – 51.

MATEJOV, Radoslav: Ján Buzássy: Bystruška. In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 1.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

GAVURA, J.: Ján Buzássy. Bratislava: Kalligram 2008.

MATEJOV, Radoslav: Ján Buzássy. Dvojkrídlové dvere. In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 2. 2007, č. 4, s. 3.

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

TURAN, A.: Dvojkrídle dvere. In: Dotyky, 19, 2007, č. 1.

GAVURA: Ján: Požičaný anjel. Ján Buzássy: Dvojkrídle dvere. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 10 – 12.

HOCHEL, Igor: Ťarcha tvaru aj uvoľnená elegancia. Ján Buzássy: Dvojkrídle dvere. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 10 – 12.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

LITVÁk, Ján v SME (18. 2. 2004): .. Dámy a páni!... (Cena Slovenského centra P. E. N. za rok 2004. Ján Buzássy: Zátišie – krátky pôst). In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. VI.

KUNIAK, Juraj (na odovzdávaní cien AOSS, Zichyho palác, 23. 6. 2005): Cena Slovenského centra P. E. N. za rok 2004. Ján Buzássy: Zátišie – krátky pôst. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. VI.

Redakcia: Blahoželáme. In: Revue svetovej literatúry, roč. XXXXI, 2005, č. 2, s. 0 a 161.

ŠAH: Ján Buzássy – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 158.

BOKNÍKOVÁ, A.: Ján Buzássy. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

RÉDEY, Z.: Majstrovstvo výpovednej koncíznosti (Ján Buzássy: Zátišie – krátky pôst). In: Slovo. Spoločensko-politický týždenník, 6, 2004, č. 6.

MARKOVIČ, E.: Možnosť poetického aristokratizmu. In: Romboid, 39, 2004, č. 3, 73 – 77.

KUCBELOVÁ, K.: Čokoľvek v písomnej podobe. In: Romboid, 39, 2004, č. 3, s. 71 – 72.

KELEMEN, J.: Interlúdium k básni Jána Buzássyho Poézia. In: Romboid, 39, 2004, č. 3, s. 77 – 78.

HOCHEL, I.: Vôbec nie pôstna poézia. In: Rak, 9, 2004, č. 8.

HAMADA, M.: V nedefinovateľnom stave. In: Romboid, 39, 2004, č. 3, s. 78 – 79.

GAVURA, J.: Najmenšie niečo a veľké nič. In: Romboid, 39, 2004, č. 3, s. 69 – 70.

HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje. Nitra 2003, s. 79 – 92.

GAVURA, J.: Buzássyho spor s klasicizmom. In: Romboid, 38, 2003, č. 9, s. 55 – 61.

GAJDOŠ, Martin: Kde je duša? (Ján Buzássy: Pani Faustová a iné básne). In: Knižná revue, roč. XII, 23. 1. 2002, č. 2, s. 5.

VLNKA, J.: Význam obety a odovzdania. Ján Buzássy: Pani Faustová a iné básne. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 7 – 8., s. 265 – 266.

ŠIMULČÍKOVÁ, J.: Exkluzívna poézia (Ján Buzássy: Pani Faustová a iné básne). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 16.

RÉDEY, Z.: Lyrická panoráma našej súčasnosti (Ján Buzássy: Pani Faustová a iné básne). In: Romboid, 37, 2002, č. 4, s. 82 – 84.

MILČÁK, M.: Another World. In: Buzássy, J.: Melancholy Hunter. Mississauga: Modry Peter Publishers, 2002.

HOCHEL, Igor: Navrstvovanie ako metóda (Ján Buzássy: Pani Faustová a iné básne). In: Romboid, 37, 2002, č. 10.

HABLÁK, Andrej: Keď je každé ráno zázrakom (Ján Buzássy: Pani Faustová a iné básne). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 4, s. 48 – 49.

GAVURA, J.: Morálka myšej duše (Ján Buzássy: Pani Faustová a iné básne). In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 13.

ČERTÍK, Jozef: Pravé a nefalšované. Ján Buzássy: Pani Faustová a iné básne. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 10, s. 124 – 125.

RÉDEY, Z.: výrazové tendencie súčasnej slovenskej lyriky. Nitra: ÚLUK FF UKF, 2001, s. 99 – 120.

HEVEŠIOVÁ, Jana – BUZÁSSY, Ján: Sú ľudské duše schopné očarenia? Rozhovor s básnikom a prekladateľom Jánom Buzássym. In: Knižná revue, roč. XI, 24. 1. 2001, č. 2, s. 16.

ŠAH: Pripomíname si. Ján Buzássy. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 157.

GAVURA, J.: Keď prejsť znamená pochopiť (Ján Buzássy: Prechádzka jeseňou). In: Rak, 5, 2000, č. 3.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

HATALA, Marián: Cena vydavateľstvo Slovenský spisovateľ za rok 1997 (Ján Buzássy: Svetlo vôd). In: Knižná revue, roč. VIII, 21. 1. 1998, č. 2, s. 5.

ZELMANOVÁ, V.: O nás. A vážne (Ján Buzássy: Svetlo vôd). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 12.

TAZBERÍK, J.: Poézia ako sviatok ducha (Ján Buzássy: Svetlo vôd). In: Literika, roč. 3, 1998, č. 2.

ŠTRASSER, J.: Ján Buzássy: Svetlo vôd. In: Rak, roč. 3, 1998, č. 1 – 2.

STANO, D.: Lacrimae rerum (Ján Buzássy: Svetlo vôd). In: Dotyky, roč. 10, 1998, č. 1 – 2.

MATEJOV, F.: Ján Buzássy (1935). In: Čítame slovenskú literatúru III. Bratislava: Ústav Slovenskej Literatúry SAV, 1998, s. 159.

HOCHEL, I.: Svetlá chvíľa poézie (Ján Buzássy: Svetlo vôd). In: Romboid, roč. 33, 1998, č. 6, s. 75 – 76.

HAJKO, D.: A ruka ešte hľadá (Ján Buzássy: Svetlo vôd). In: Literárny týždenník, roč. 11, 1998, č. 6.

BOKNÍKOVÁ, A.: Prechádzka hmlou poézie, kde sa (len) občas rozjasnieva (Ján Buzássy: Svetlo vôd). In: Rak, roč. 3, 1998, č. 1 – 2.

RÉDEY, Z.: Ján Buzássy: Krása vedie kameň. In: Slovenská literatúra, roč. 44, 1997, č. 1 – 2.

HAJKO, D.: Zvečerieva sa do dňa našich bied (Ján Buzássy: Dni). In: Dotyky, roč. 8, 1996, č. 7.

ZAJAC, P.: Nausikaá Jána Buzássyho. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 8.

VILIKOVSKÝ, P.: Vytrvalosť osamelého chodca. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 8, s. 28 – 29.

PUCHALA, Vlado: Chlieb náš každodenný (Ján Buzássy: Dni). In: Knižná revue, roč. V, 30. 6. 1995, č. 11, s. 5.

NADUBINSKÝ, M.: Nápadne nenápadný Ján Buzássy. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 8.

LAUČÍK, I.: Tepanie zeme. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 8.

CHROBÁKOVÁ, S.: Rozumom k ušľachtilosti ducha. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 8, s. 30 – 33.

HOCHEL, I.: Igor Hochel číta Jána Buzássyho. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 8.

HAMADA, M.: Na chválu poézie Majstra Jána. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 8, s. 17 – 20.

DUŠEK, D.: Tikanie dobrých hodiniek. In: Romboid, roč. 30, 1995, č. 8, s. 21 – 22.

BOKNÍKOVÁ, A.: Dva svety a vnútro človeka (Ján Buzássy: Dni). In: Dotyky, roč. 7, 1995, č. 6.

MELICHER, J.: Zázrak ľudského života (Ján Buzássy: Náprava vínom). In: Literárny týždenník, roč. 7, 1994, č. 19.

HOCHEL, I.: Igor Hochel číta Jána Buzássyho. In: Romboid, roč. 29, 1994, č. 4.

HAMADA, M.: Ján Buzássy: Náprava vínom. In: Romboid, roč. 29, 1994, č. 1, s. 56.

BOKNÍKOVÁ, A.: K sebe najprísnejší (Ján Buzássy: Náprava vínom). In: Romboid, roč. 29, 1994, č. 5.

BARBORÍK, V.: Ján Buzássy: Náprava vínom. In: Romboid, roč. 29, 1994, č. 1, s. 57.

HALVONÍK, A. – BUZÁSSY, J.: Ján Buzássy (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. III, 1993, č. 14.

PUCHALA, V.: Chvenie pevne uzavretých dverí (Ján Buzássy: Náprava vínom). In: Knižná revue, roč. III, 1993, č. 20.

ČIČMANEC, I.: Buzássyho cesta na druhý breh času. In: Romboid, roč. 25, 1990, č. 11.

ŽÁK, M. et al.: Brnianski a bratislavskí kritici diskutujú o J. Buzássym a I. Odehnalovi. In: Romboid, roč. 24, 1989, č. 11, s. 16 – 25.

RICHTER, M.: Ján Buzássy: Zlatý rez. In: Romboid, roč. 24, 1989, č. 7, s. 122 – 123.

NOGE, J.: Hľadať pravé miesto všetkým veciam (Ján Buzássy: Zlatý rez). In: Romboid, roč.24, 1989, č. 2, s. 6 – 7.

MOJÍK, I. – BUZÁSSY, J.: Umenie je zvláštna forma slobody (Rozhovor). In: Romboid, roč.24, 1989, č. 11, s. 3 – 12.

CHMEL, K.: Ako chutí pleseň (Ján Buzássy: Zlatý rez). In: Dotyky, roč. 1, 1989, č. 4.

GOMBA, C.: Ján Buzássy: Zlatý rez. In: Romboid, roč. 24, 1989, č. 11, s. 125.

ŠABÍK, V.: Básnické stenogramy (Ján Buzássy: Zlatý rez). In: Literárny týždenník, roč. 1, 1988, č. 4.

MELICHER, J.: Súčasný i historický (Ján Buzássy: Zlatý rez). In: Nové knihy, 1988, č. 41.

HEVIER, D.: Pre seba a pre tých zopár verných (Ján Buzássy: Zlatý rez). In: Slovenské pohľady, rčo. 104, 1988, č. 10.

KRIŽKA, T.: Ján Buzássy: V hline, v dreve, v piesni. In: Slovenské pohľady, roč. 103, 1987, č. 2.

HOCHEL, I.: Poézia s vôňou človečiny (Ján Buzássy: V hline, v dreve, v piesni). In: Romboid, roč. 21, 1986, č. 9, s. 72 – 75.

BAGIN, A.: Poézia tisícnásobných súvislostí. In: Bagin, A.: Hľadanie hodnôt. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986.

TOMČÍK, M.: Ján Buzássy: Pláň, hory. In: Slovenské pohľady, roč. 99, 1983, č. 9.

NOGE, J.: Byť v sebe, byť prítomný, byť celý (Ján Buzássy: Pláň, hory). In: Romboid, roč. 18, 1983, č. 10, s. 79 – 82.

MOJÍK, I.: Ján Buzássy: Pláň, hory. In: Romboid, roč. 18, 1983, č. 8, s. 96.

ČERTÍK, J.: Ján Buzássy: Pláň, hory. In: Romboid, roč. 18, 1983, č. 7, s. 90.

ANDRUŠKA, P.: Lyrika znejúca hudbou (Ján Buzássy: Pláň, hory). In: Nové slovo, roč. 25, 1983, č. 14.

HEVIER, D.: Ján Buzássy: Ľubovník. In: Slovenské pohľady, roč. 96, 1980, č. 11.

ANDRUŠKA, P.: Lyrické pásmo Jána Buzássyho (Ján Buzássy: Ľubovník). In: Nové slovo, roč. 22, 1980, č. 2.

ŠTEVČEK, J. – BAGIN, A.: obrazy a myšlienky. Bratislava: Smena, 1979, s. 167 – 176.

ŠTEVČEK, P.: Tvarovanie vyznania (Ján Buzássy: Bazová duša). In: Romboid, roč. 14, 1979, č. 7, s. 76 – 79.

KOCHOL, V.: Buzássyho lyrický výraz. In: Kochol, V.: Literárne reflexie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979.

KOCHOL, V.: Viktor Kochol číta Jána Buzássyho (Ján Buzássy: Básne). In: Romboid,  roč.14, 1979, č. 3, s. 10 – 17.

BAGIN, A.: Krása približnosti.  (J. Buzássy: Nausikaá). In: Romboid, roč. 6, 1971, č. 1, s. 55 – 57.

BAGIN, A.: Nad vedením je tušenie. (J. Buzássy: Škola kynická). In: Mladá tvorba, 8, 1967, s. 56 – 58.

ŠTEVČEK, P.: Človek vo sfére poézie. In: Kultúrny život 1966/46, s. 31.