Ján Števček photo 1

Ján Števček

13. 9. 1929
Mýto pod Ďumbierom
—  26. 9. 1996
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, poézia

Životopis autora

Ján ŠTEVČEK sa narodil 13. septembra 1929 v Mýte pod Ďumbierom. Jeho rodina pochádzala z východného Slovenska (tam sa narodil aj jeho bratanec, literárny kritik P. Števček). V Mýte bol jeho učiteľom spisovateľ František Švantner (učil na ľudovej škole v rokoch 1933 – 1940). F. Švantner mal veľký vplyv na formovanie Števčekovej osobnosti: spisovateľ, už v tom čase chorý, výnimočne citlivý, vnímavý človek, navždy poznačil jeho vzťah k literatúre a jej vnímanie v tesnej spätosti s osobnosťou autora a s prírodným prostredím. J. Števček absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici, po maturite vyštudoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Od roku 1952 pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ako pedagóg a vedúci Katedry slovenskej literatúry až do 1994, keď odišiel do dôchodku. Medzitým (v rokoch 1964 – 1966) prednášal slovenskú literatúru na univerzite v Budapešti, pôsobil ako lektor slovenskej literatúry a slavistiky na univerzite v Štrasburgu (v rokoch 1966 – 1968), ako šéfredaktor Slovenských pohľadov (v rokoch 1970 – 1971). Bol veľmi všestranný literárny tvorca a pedagóg, rozhľadený v európskej kultúre, najmä francúzskej, a vo svetovej filozofii. Zaujímali ho aj iné oblasti kultúrneho života (v rokoch 1979 – 1980 bol šéfdramaturgom SND v Bratislave), no dôležité bolo najmä jeho pedagogické pôsobenie na FF UK v Bratislave. Zomrel 26. septembra 1996 v Bratislave.