Ján Štrasser photo 1

Ján Štrasser

25. 2. 1946
Košice
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ako sa odráža tvár v zrkadle (recenzia). In: Romboid, roč. LVIII., 2023, č. 7 – 8, s. 124 – 127.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Ján Štrasser: Klamať sám sebe je oveľa ťažšie. In: Rozum, roč. V, č. 2, 2023, s 44 – 52.

MARTON, Ivan: Čo sme žili a žijeme (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII., č. 2, 2022, s. 19.

RÉDEY, Zoltán: Antológia tvorby "jednej z najdlhšie fungujúcich literárnych skupín v Európe". Recenzia (Sme / stále / príbuzní na začiatku). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 176 – 180.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. (Recenzia na dielo Básne 1964 -- 2020). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 1, s. 117.

ŠEDIVÝ, Róbert – ŠTRASSER, Ján: Narodil som sa ako redaktor (Rozhovor s Jánom Štrasserom, básnikom, textárom, kritikom, publicistom a interviewerom). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 174 – 184.

LIETAVEC, Tomáš: Štrasser, Ján: Žiť svoju báseň (Rozhovory s Ivanom Štrpkom). Recenzia. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 323 – 325.

POSPÍŠIL, Ivo (preklad: Ingrid Skalická): Spoza Moravy. Ján Štrasser: Žiť svoju báseň. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 1, s. 140 – 142.

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 17.

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

URSÍNYOVÁ, Terézia: Rebel s dušou básnika (Obnovená premiéra muzikálu Cyrano z predmestai na Novej scéne). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 5. 6. 2019, č. 21 – 22, s. 6.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 73.

ELIÁŠ, Anton: Štyri slovenské preklady Puškinovho Eugena Onegina. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 40 – 59.

HAJKO, Dalimír: Ján Štrasser: Osem vytrvalých (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 129 – 131.

POSPÍŠIL, Ivo: Knihy mesiaca: Ján Štrasser: Osem vytrvalých. Rozhovory s knižnými vydavateľmi na Slovensku. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 154 – 156.

LIC: Ján Štrasser: Osem vytrvalých. (16. 8. 2017)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/438404-jan-strasser-osem-vytrvalych/

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Cenu Dominika Tatarku získali knihy o slovenských politikoch (Alexander Balogh a Ján Štrasser písali o ľuďoch, ktorí si udržali morálnu integritu). In: Sme, roč. 25, 15. 3. 2017, č. 62, s. 14.

JUŠČÁK, Peter: Laudácia na knihu rozhovorov Jána Štrassera s prozaičkou Altou Vášovou. (Ceny AOSS 2016). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 172 – 173.
Laudácia je dostupná na:http://www.slovakwriters.com/ocenenia/rok-2014/laudacia/

Autor neuved.: Básnik, textár, prekladateľ, literárny kritik a publicista Ján Štrasser oslávil 25. februára 70. narodeniny. In: Knižná revue, roč. XXVI, 31. 3. 2016, č. 3, s. 16.

ŠTRASSER, Ján: František Mikloško. Rozhovory o dobe a ľuďoch (úryvok). In: Knižná revue, roč. XXVI, 31. 3. 2016, č. 3, s. 11.

NOGOVÁ, Petra: Ján Štrasser: Čítal som... (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXVI, 25. 2. 2016, č. 2, s. 21 – 22.

GAVURA, Ján: Rozhovor so spisovateľom Jánom Štrasserom. In: Vertigo, 2016, č. 1, s. 10 – 13.

ŠAH: Ján Štrasser – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 159.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Ján Štrasser – Alta Vášová: Sledoslov (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 11.

-kz-: Festival literatúry. In: Knižná revue, roč. XXV, 7. 10. 2015, č. 20, s. 3 – 4.

BRÜCK, Miroslav: Ján Štrasser: Až (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 6.

SZABÓ, Ivan: Oblačno, miestami jasno (Slovenská literatúra faktu 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 31.

-bb-: Obraz doby (J. Štrasser v Panta Rhei s novinkou Zavadzajme tu!). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 2.

MATTOVÁ, Lucia: Plytčiny a hĺbky. In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 10.

KVASNIČKA, Matúš: Za oponou prvej dámy. (Knihy týždňa). Emília Vášáryová: Pr(a)vá dáma. Rozhovory s JánomStrasserom. In: Pravda-Víkend, roč. XXV, 27. – 28. 6. 2015, č. 147, s. 34.

bj: Ján Štrasser: Sledoslov. In: Pravda, 22. 10. 2015
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/371181-jan-strasser-sledoslov/

bj: Ján Štrasser: Zavadzajme tu! In: Pravda, 19. 5. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/355527-jan-strasser-zavadzajme-tu/

SZABÓ, Ivan: Literatúra do každého počasia (Slovenská literatúra faktu 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 32.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 6.

SZABÓ, Ivan – MRÁZ, Peter – BELANCOVÁ, Beáta: V kontexte života (Ján Štrasser: Byť svoj; Hamada, Milan: Odpovede; Cipár, Miroslav: Počmáraný život). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 22. 1. 2014, č. 2, s. 20 – 21.

POSPÍŠIL, Ivo (preklad z češtiny): Ján Štrasser: Byť svoj. Rozhovory s Jánom Buzássym.  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 152.

KURTIŠOVÁ, Eva: Ján Štrasser: Peter Lipa: Džez náš každodenný (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 7. 8. 2013, č. 16 – 17, s. 4.

-bb-: Džez v knihe (Džez náš každodenný daj nám dnes). In: Knižná revue, roč. XXIII,  26. 6. 2013, č. 13, s. 2.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: V priestoroch textu (Ján Štrasser: Čítam...). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 17. 10. 2012, č. 21, s. 4.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 35.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Krása poézie nie je v háji, je v haiku! (Haiku,haiečku, haiku zelený) In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 7.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Dámska štrasserovka. Tri (Rozhovory s Jánom Štrasserom) Adela Banášová, Adriana Kučerová, Petra Polnišová. In: Knižná revue, roč. XXII, 25. 1. 2012, č. 2, s. 21.

SZABÓ, Ivan: S vylúčením detí a mládeže (Slovenská literatúra faktu 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXXV.

SCHUSTER, Michal: A ty prečo neplačeš? (Rozhovory s Jánom Štrasserom: Stano "Alf" Dančiak). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 8. 6. 2011, č. 12, s. 5.

-eť-: Štrasserov a Kňažkov koridor alebo Šiesta štrasserovka na scéne. In: Knižná revue, roč. XX, 27. 10. 2010, č. 22, s.  2.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXI – XXXII.

ŤAPAJOVÁ, Elena – ŠTRASSER, Ján: Cítiť a ctiť silu slova (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 3. 2. 2010, č. 3, s. 12.

PASSIA, Radoslav – TARANENKOVÁ, Ivana: Rozhovor so spisovateľom Jánom Štrasserom. In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 5 – 6, s. 6 – 14.

ŠTRASSER, Ján – CHUDÍK, Ladislav: Žijem nadstavený čas. Ladislav Chudík Rozhovory s Jánom Štrasserom. (Rozhovor s L. Chudíkom). In: Knižná revue, roč. XIX, 14. 10. 2009, č. 21, s. 4.

Autor neuved.: Slovenský knižný rok 2008 (Cena Jána Hollého za preklad prózy). In: Knižná revue – príloha,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. IV.

ŠRANK, Jaroslav: Štrasser, s. r. o. (Ján Štrasser: Staré železo). Recenzia. In: RAK, roč. XIV, 2009, č. 4, s. 35 – 40.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Ladislav Chudík – Ján Štrasser: Žijem nadstavený čas. In: Knižná revue, 19, 11. 11. 2009, č. 23, s. 11.

SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008) . In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXIII – XXXIV.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Kamil Peteraj – Ján Štrasser: Aby to fungovalo. Rozhovory s Jánom Štrasserom. In: Knižná revue, roč. XVIII, 19. 11. 2008, č. 24, s. 11.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Do tretice všetko dobré (Marián Labuda – Ján Štrasser: Herec je vždy na očiach). In: Knižná revue, roč. XVIII, 16. 1. 2008, č. 2, s. 5.

ŠTRASSER, Ján – JANOVIC, Tomáš: Viem narábať so slovom, ale rozhodne nie s kladivom (Z knihy rozhovorov Jána Štrassera s jubilujúcim Tomášom Janovicom). In: Knižná revue, roč. XVII, 9. 5. 2007, č. 10, s. 12.

BRÜCK, Miroslav: Irónia ako možná odpoveď (Ján Štrasser: Staré železo). In: Knižná revue, roč. XVII, 4. 7. 2007, č. 14 – 15, s. 5.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ROŽŇOVÁ, Jitka – ŠTRASSER, Ján: Vychutnávam si prácu, ktorú práve robím... (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 12.

ŠAH: Ján Štrasser – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 158.

ZELINSKÝ, M.: Ján Štrasser. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SVETOŇ, Ľuboš: Výčiny pred súdom (Ján Štrasser: Kráľ je polonahý). In: Knižná revue, 10.11. 2004, č. 23, s. 5.

MATEJOV, Radoslav: Presné strely (Ján Štrasser: Stala sa nám láska). In: Knižná revue, roč. XIII, 11. 6. 2003, č. 12, s. 5.

ŠTRPKA, I. – ŠTRASSER, J.: Tá veta platí! (Rozhovor). In: Romboid, 38, 2003, č. 3.

NÉMETHOV, Miriam: Nové oblečenie z Ikaru. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 10, s. 54.

GREGOROVÁ, A. – ŠTRASSER, J.: Umelec nemá zvláštne kompetencie (Rozhovor). In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 11.

ŠAH: Ján Štrasser. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 158.

BÍLIK, René: Nepríjemná kniha (Ján Štrasser: Dvojhlavá karta). In: OS, 2000, č. 6.

REBRO, Derek: Krívajúce básne. Ján Štrasser: Očné pozadie. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 1, s. 76 – 77.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

KRČMÉRYOVÁ, E.: Na pozadí sveta (Ján Štrasser: Očné pozadie). In: RAK, 4, 1999, č. 6.

ČERTÍK, J.: Nula z Archy (Ján Štrasser: Ples núl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 2.

PETRÍK, J.: Satira z obrazovky (Ján Štrasser: Ples núl). In: Knižná revue, roč. IV. + 110, 1994, č. 17.

BAJUSOVÁ, Z.: O myšiach a básnikoch (Ján Štrasser: Myš dobrej nádeje). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 9.

SOLOTRUK, M. – DAROVEC, P.: Kde niet otázok... (Ján Štrasser: Myš dobrej nádeje). In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 21.

PETRÍK, J.: Na ceste sa pracuje (Ján Štrasser: Práca na ceste). In: Dotyky, 2, 1990, č. 1.

BŽOCH, J.: Poézia myšlienkovej kultúry (Ján Štrasser: Práca na ceste). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 32.

HAJKO, D. – ŠTRASSER, J.: Demokratizovať a kultivovať duchovné hodnoty (Rozhovor). In: Romboid, 24, 1989, č. 1.

NOGE, J.: Práca na básni (Ján Štrasser: Práca na ceste). In: Romboid, 24, 1989, č. 11.

PODRACKÁ, D. – ŠTRASSER, J.: Riziko môže byť produktívne (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 19.

ŠMATLÁK, S.: Správa o Štrasserovi (Ján Štrasser: Práca na ceste). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 11.

TURAN, J.: Básnik mestskej senzibility (Ján Štrasser: Práca na ceste). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 32.

ŠTEVČEK, P.: Poézia moderného civilizmu (Ján Štrasser: Priamy prenos). In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 6.

HOCHEL, B.: Ján Štrasser: Priamy prenos. In: Romboid, 21, 1986, č. 7.

MARČOK, V.: Zápas o dôstojnosť súkromia a každodennosti (Ján Štrasser: Priamy prenos). In: Romboid, 21, 1986, č. 11.

DEMOVIČ, I.: Jazykom každodenného života (Ján Štrasser: Denne). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 4.

HAJKO, D.: Ján Štrasser: Denne. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 10.

ŠTEVČEK, P.: Dobro racionality (Ján Štrasser: Denne). In: Romboid, 16, 1981, č. 10.

ČERTÍK, J.: O večnosti a okamihoch Jána Štrassera (Ján Štrasser: Podmet). In: Romboid, 15, 1980, č. 9.

HVIŠČ, J.: Ján Štrasser: Podmet. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 11.

BAGIN, A.: Odvrátená tvár. In: Mladá tvorba, 1969, č. 1.