Foto © Peter Procházka

Ján Tazberík

3. 3. 1950
Rimavská Sobota
Žáner:
odborná literatúra, poézia, iné
Ján TAZBERÍK v r. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Rimavskej Sobote, 1971 – 76 filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1976 – 77 pôsobil na Katedre marxizmu-leninizmu Vysokej školy technickej, 1977 – 80 na Katedre estetiky Filozofickej fakulty UK, 1980 – 84 vo Výskumnom ústave kultúry, 1984 – 85 znova na Katedre estetiky Filozofickej fakulty UK, 1986 – 91 v Literárnovednom ústave SAV, 1992 – 93 konateľ v TCS, s. r. o., od 1993 pracovník a neskôr riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave (do r. 2012). Debutoval… Čítať ďalej