Jana Beňová

24. 11. 1974
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

JANECOVÁ, Tamara: Čas mohutného prílivu alebo odlivu?. In: Knižná revue, roč. XXXII., 2022, č. 7/8, s. 26.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Krátke správy z domova i zo sveta (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII., č. 2, 2022, s. 32 – 33.

ČÚZY, Ladislav: Sedem viet o siedmich knihách (Jana Beňová: Vandala). In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 139, 2023, č. 1, s. 121 – 122.

PAVELKOVÁ, Daniela: Na ceste – Za láskou k múdrosti (recenzia Jana Beňová: Vandala). In: Fraktál, ​roč. 5, 2022, č. 4, s. 185 – 186.

MARGITA A. BESNÁ MIRKA A..: Jana Beňová: Vandala (Recenzia). In: Vlna, roč. XXIV, september 2022, č. 9, s. 130.

JANECOVÁ, Tamara: Toč sa, kolovrat! (Recenzia). In: Rozum, roč. 4, 2022, č. 3, s. 48 – 49.

GAHÉROVÁ, Vladimíra: JANA BEŇOVÁ: Nemôžeme stáť, keď je celý svet v pohybe. Rozhovor. In: Rozum, roč. III, marec 2021, č. 2, s. 26 – 30.

WEBB, Paige: When Every Neighbor’s a Firecracker: Seeing People Off by Jana Beňová. Recenzia anglického prekladu knihy Plán odprevádzania. In: Kenyon Review, 2018. Dostupné na: https://www.kenyonreview.org/reviews/seeing-people-off-by-jana-benova-738439/#

KRE (skratka): Schattenspieler und erstaunlich planlose Begleiter der eigenen Existenz. Jana Beňová: "Café Hyena". Recenzia. In: Sandammeer, Literaturzeitschrift im Internet, 9/2017. Dostupné na: http://www.sandammeer.at/rez17/benova-cafe.htm

GAUSS, Karl-Markus: Rosas Revolte. Literatur aus Osteuropa. Recenzia románu "Abhauen" (Preč! Preč!). In: Suddeutsche Zeitung, 25. 3. 2015. Dostupné na: https://www.sueddeutsche.de/kultur/literatur-aus-osteuropa-rosas-revolte-1.2409331

KISSOVÁ, Viktória: Jana Beňová: Honeymoon. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 280 – 282.

-KZ-: Anasoft litera fest 2016 (Jana Beňová: HoneymOon. Zuzka Kepplová: Reflux). In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 8.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Cesty v bludiskách (Jana Beňová: HoneymOon). Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 16.

BODACZ, Bohuš: Jana Beňová / Honeymoon. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 114 – 115.

BALLA, Nedočítané. Jana Beňová: Honeymoon. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 7 – 8, s. 119 – 121.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Jana Beňová: Dvanásť poviedok a Ján Med (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 7.

KASARDA, Martin: Intímne, realistické, experimentálne, slovenské. Predstavujeme finalistov literárnej ceny Anasoft litera, ktorí sa predstavia čitateľom na konci apríla. In: Sme, roč. 24, 24. 3. 2015, č. 70, príloha O knihách, s. XII.

SOTNÍK, Matej: Ján Med a k nemu 12 poviedok Jany Beňovej v reedícii.
http://www.aktuality.sk/clanok/302655/jan-med-a-k-nemu-12-poviedok-jany-benovej-v-reedicii/#

PUCHEROVÁ, Dobrota: Postmoderné lásky. Balla a Beňová nikdy nezostávajú na hranici skutočnosti, ale zaujíma ich aj to, čo je za hranicou možného, každodenného, o čom snívame. In: Sme, roč. 23, 8. 8. 2015, č. 183, s. 14.

KOPCSAYOVÁ, Iris – BEŇOVÁ, Jana: Kto vie písať, písaním vie aj zvádzať. (Rozhovor). In: Sme, roč. 23, 16. 7. 2015, č. 163, s. 10.

SOUČKOVÁ, Marta: O vtákoch v oku, obojkoch a úniku. Jana Beňová: Preč! Preč! In: Vlna, roč. XV., 2014, č. 55, s. 130 – 131.

LACOVÁ, Karolína: Jana Beňová: Preč! Preč! In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 1, s. 122 – 124.

-r-: Zápisky z festivalu. In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 2.

ZAJAC, Peter: Underground, overground. (Jana Beňová: Plán odprevádzania). In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 151 – 180.

SZENTESIOVÁ, Lenka: "NA SEVER. ALEBO DO SLOV". In: Tvar, roč. 24, 2013, č. 6,s . 23. Dostupné tiež na http://www.itvar.cz/prilohy/577/Tvar06-2013.pdf.

SOUČKOVÁ, Marta: K tematizácii samoty v prozaických textoch Jany Beňovej. In: Literárne variácie samoty a osamelosti. Ed. Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 177 – 193.

MIHALKOVÁ, Gabriela: "Kamže? Kam?" In: Rak, roč. 18, 2013, č. 5, s. 37 – 39.

CSIBA, Karol: Dráždivé chute slovenskej prózy (Slovenská próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 11 – 12.

TARANENKOVÁ, Ivana: Záznam o konci jedného sveta. In: Pravda.sk, 24. 7. 2012, [online], dosptupné na http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/63829-kniha-tyzdna-zanam-o-konci-jedneho-sveta.

SOUČKOVÁ, Marta: Jana Beňová: Preč! Preč. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 10 – 18.

MATEJOV, Radoslav: Preč: Až po seba" (Jana Beňová: Preč! Preč!). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 30. 5. 2012, č. 11, s. 4.

HEVIER, Daniel: Próza pre krajinu, ktorá nemá more. In: Sme.sk, 11. 5. 2012 , [online], dostupné na http://kultura.sme.sk/c/6372140/proza-pre-krajinu-ktora-nema-more.html.

GIBOVÁ, Ivana: V tom istom tanci... In: Romboid, roč. 47, 2012, č. 8, s. 61 – 63.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011 

PODIVINSKÁ, Mária: dočasne spoločná samota (Jana Beňová: Plán odprevádzania). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 4, s. 45 – 47.

PODIVINSKÁ, M.: Dočasne spoločná samota (Jana Beňová: Plán odprevádzania. Café Hyena). In: Rak, 14, 2009, č. 4.

HALVONÍK, Alexander: Jana Beňová: Plán odprevádzania. Café Hyena. In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 7. 2008, č. 16 – 17, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. V.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

HABLÁK, A.: Club med (z kategórie súkromných poznámok) (Jana Beňová: Dvanásť poviedok a Ján Med). In: Romboid, 39, 2004, č. 1.

NÉMETHOVÁ, Miriam: Trinásta komnata Jána Meda? Jana Beňová: Dvanásť poviedok a Ján Med. (Recenzia). In: Rak, roč. IX, 2004, č. 1, s. 33 – 35.

SVETOŇ, Ľuboš: Štiepaný mramor (Jana Beňová: Dvanásť poviedok a Ján Med). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 5.

BELKOVÁ, Zuzana – BEŇOVÁ, Jana: Tak je to prirodzené. Rozhovor s mladou autorkou Janou Beňovou. In: Knižná revue, roč. XI, 30. 5. 2001, č. 11,  s. 12.

BALLA, V.: Parker, biely text. In: Romboid, 36, 2001, č. 3.

BŽOCH, A.: Nájdený detstva raj. In: Romboid, 36, 2001, č. 3.

HABLÁK, A.: Farebné odkrývanie (nielen vlastnej) pamäti (Jana Beňová: Parker). In: OS, 2001, č. 7.

ŠRANK, J.: Babie leto. In: Romboid, 36, 2001, č. 7 – 8.

HABAJ, M.: Jedna recenzia na dve knihy alebo dve recenzie na jednu knihu (Jana Beňová: Lonochod, Nehota). In: Rak, 2, 1997, č. 5.

MACSOVSZKY, P.: Lásky jednej lonovlásky. Jana Beňová: Lonochod (Recenzie a kritiky). In: Rak, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 91 – 93.

ŠULEJ, P.: Lonochodom do nehoty (Jana Beňová: Lonochod, Nehota). In: Romboid, 32, 1997, č. 4.

MACZOVSZKY, P.: O čiernobielej plachosti (Jana Beňová: Svetloplachý). In: Romboid, 28, 1993, č. 7.

MORAVČÍK, Š. – PODRACKÁ, D. – KRŠÁKOVÁ, D. – KUHNOVÁ, D.: Jana Beňová: Svetloplachý. In: Dotyky, 5, 1993, č. 6.

PUCHALA, V.: Tajomstvá obhryzených nechtov (Jana Beňová: Svetloplachý). In: Knižná revue, 3, 1993, č. 12.

BANČEJ, M. – BEŇOVÁ, J.: Elektra, boh, divadlo a tí ďalší. (Rozhovor). In: Dotyky, 3, 1991, č. 7. Dostupné na: http://www.dotyky.net/wp-content/uploads/2012/11/scanimage485.png