Jaroslav Vlnka

18. 10. 1971
Bánovce nad Bebravou
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Ocenenia

Cena Slovenských pohľadov za preklad  2016

Prémia Ceny Ivana Kraska za zbierku  Verše na raňajky (Bratislava, Odkaz, 2000)