Jozef Horák

30. 1. 1907
Banská Štiavnica
—  11. 6. 1974
Prešov
Pseudonym:
Ivan Mráz, Ján Adam, Jožo H. Tepliansky
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika
Jozef HORÁK (synovec → Karol Horák) študoval na gymnáziu a na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici (r. 1927 maturoval). R. 1927 – 46 pôsobil ako učiteľ v Teplej, 1946 – 48 referent Matice slov. v Martine, zároveň redaktor detského časopisu Slniečko a edícií Knižnica Slniečka, Kvety a Most, 1948 – 53 riaditeľ školy vo Svätom Antone, 1953 – 64 v Banskej Štiavnici-Sitnianskej, 1964 – 67 učiteľ v Banskej Štiavnici. Plodný prozaik i autor literatúry pre deti a mládež, napísal 40 kníh beletrie. Tematickú orientáciu jeho próz silno ovplyvnil záujem o… Čítať ďalej