Peter Jilemnický

18. 3. 1901
Letohrad
—  19. 5. 1949
Moskva (Rusko)
Pseudonym:
Al Arm, Peter Hron, Peter Malý
Žáner:
literatúra faktu, próza
Peter Jilemnický študoval v rokoch 1916 – 1919 na poľnohospodárskej škole v Chrudime, potom na učiteľskom ústave v Leviciach (maturoval r. 1921). V rokoch 1919 – 1921 pôsobil ako učiteľ vo Verměřoviciach v Čechách, 1921 – 1923 absolvoval vojenskú prezenčnú službu vo viacerých posádkach na Slovensku, 1923 – 25 bol učiteľom vo Svrčinovci a 1925 – 1926 v Čadci. Ďalej v rokoch 1926 – 1928 žil v bývalom Sovietskom zväze, učiteľ v Pavlovke a frekventant Št. ústavu žurnalistiky (GIŽ) v Moskve. Po návrate do ČSR roku 1928 bol redaktorom novín Pravda… Čítať ďalej