Jozef Mokoš photo 1

Jozef Mokoš

11. 3. 1941
Sereď
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Jozef MOKOŠ sa narodil v Seredi 11. marca 1941, no od útleho detstva žil v Trnave, kde mal jeho otec obchod. Pretože otca ako živnostníka po roku 1948 prenasledovali, rodina sa musela vysťahovať z Trnavy do Liptovskej Štiavničky k matkiným príbuzným, odkiaľ sa neskôr presťahovali do neďalekého Ružomberka. Tu potom vychodil základnú školu i gymnázium. Po maturite v roku 1958 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe, odbor bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového divadla. Po skončení dvojročnej základnej vojenskej služby nastúpil do Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici. Tu pôsobil v rokoch 1964 – 1981 spočiatku ako herec, neskôr ako dramaturg, režisér a umelecký šéf, posledné tri roky ako riaditeľ. Potom odišiel do Bratislavy, kde sa stal dramaturgom Poetického súboru Novej scény a umeleckým šéfom Štátneho bábkového divadla v Bratislave. Roku 1992 sa habilitoval na docenta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde prednáša bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového divadla. Zároveň je umeleckým šéfom Štátneho bábkového divadla v Bratislave.