Jozef Špaček photo 1

Jozef Špaček

8. 10. 1950
Skalica
Žáner:
literárna veda, próza, iné, odborná literatúra

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Jozef Špaček – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 156.

HAJKO, Dalimír: Jozef Špaček: Pascalov tieň (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 122 – 123.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 101.

ČOMAJ, Ján: Jozef Špaček/Pascalov tieň (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 106 – 107.

HALVONÍK, Alexander: Spoľahlivý prameň literárneho poznania. Jozef Špaček: Od slova do SLOVA. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 21. 6. 2017, č. 23 – 24, s. 13.

BALÁŽ, Anton – ŠPAČEK, Jozef: Jozef Špaček literatúrou nenasýtený. (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 7. 6. 2017, č. 21 – 22, s. 9.

ZAMBOR, Ján: Knižné potvrdenie relevantnosti kritiky. Jozef Špaček: Nepovinné čítanie. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 3, s.  76 – 77.

SVETOŇ, Ľuboš: Jozef Špaček: Nepovinné čítanie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 118 – 121.

HOCHEL, Igor: Prozaik v role kritika. Jozef Špaček: Nepovinné čítanie. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 6, s. 87 – 89.

ŠAH: Pripomíname si. Jozef ŠPAČEK – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 157 – 158.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

RÉVAYOVÁ, Hana: V ulitách (Jozef Špaček: V ulitách). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 11, s. 46 – 48.

BRÜCK, Miroslav: Odkrývanie minulosti. Jozef Špaček: V ulitách (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 7. 2008, č. 16 – 17, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BLAŽEKOVÁ, Lucia: Písmenkovanie o Zákolí (Jozef Špaček: Niečo o abecede). In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 2. 2007, č. 4, s. 5.

KOPČA, Marek: Z kroniky mestečka Zákolie. Jozef  Špaček: Niečo o abecede. (Recenzia). In: Rak, roč. XII, 2007, č. 8, s. 48 – 49.

ŠAH: Joezf Špaček – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 158.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ČÚZY, Ladislav: Koniec putovania Huga Grefta. Jozef Špaček: Sever a iné túžby. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 5 – 6, s. 118 – 119.

GLOCKO, Peter, ml.: Znovuoživovanie minulosti. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 24.

SVETOŇ, Ľ.: Túžby a rozum. In: Knižná revue, 7, 1997, č. 20.

BARBORÍK, V.: Recenzie (Jozef Špaček: Ruže a tŕnie). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 34.

KUHNOVÁ, D.: Keď je slovo v koncoch, je rozumnejšie mlčať? In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 12.

SULÍK, I.: Hugo Greft a iní. In: Romboid, 27, 1992, č. 7.

TURKOVIČ, V.: Jozef Špaček: Ruže a tŕnie. In: Národná obroda, zv. 3, 14. 10. 1992, č. 243.

MIKULA, V.: Literárne observatórium. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1989, s. 154 – 156.

HVIŠČ, J.: Druhá s otáznikom. In: Romboid, 22, 1987, č. 5.

WINKLER, T.: Jozef Špaček: Neúplný rozvrh hodín. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 2.

ČÚZY, L.: Nenaplnené očakávania. In: Práca, zv. 41, 7. 8. 1986, č. 184.

RESUTÍK, M.: Prozaické rozpaky. In: Nové slovo, 28, 1986, č. 42.

SULÍK, I.: Kapitoly o súčasnej próze. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985, s. 140 – 141, 152 – 153.

MIKULA, V.: Ešte nie na koni. In: Romboid, 16, 1981, č. 1.

WINKLER, T.: Jozef Špaček: Na kobyle na žrebcovi. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 1.

FERKO, A.: Na dobrom koni. In: Nové slovo mladých, 3, 1980, č. 9.

ONDERA, P.: Ešte k Ferkovej recenzii, ale aj o inom. In: Nové slovo mladých, 3, 1980, č. 11.

TRUHLÁŘ, B.: Próza Jozefa Špačka. In: Pravda, zv. 61, 27. 11. 1980, č. 281.

ŽEMBEROVÁ, V.: Ostalo iba pri náčrte. In: Smena, zv. 33, 30. 8. 1980, č. 205.