Jozef Špaček photo 1

Jozef Špaček

8. 10. 1950
Skalica
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, próza, iné
Jozef ŠPAČEK sa narodil 8. októbra 1950 v Skalici. V rokoch 1966 – 1969 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Skalici. V rokoch 1969 – 1974 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil do roku 1986 ako profesor na gymnáziu v Skalici. V rokoch 1986 – 1987 pracoval ako riaditeľ v Záhorskom múzeu. V roku 1987 sa vrátil na gymnázium, kde až do roku 2013 vyučoval slovenský jazyk. Žije v Skalici. Čítať ďalej

Stránky