Jozef Tatár photo 1

Jozef Tatár

9. 10. 1954
Martin
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza
Jozef TATÁR v r. 1970 – 74 študoval na gymnáziu v Turčianskych Tepliciach, 1974 – 78 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1978 – 97 učiteľ a riaditeľ na základnej škole v Mošovciach, od 1997 pedagóg na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty, od 2001 na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, súčasne od 1998 šéfredaktor štvrťročníka Filologická revue. Od roku 2008 docent na Katedre slov. jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied UMB, teraz na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy… Čítať ďalej