Judita Kaššovicová photo 2

Judita Kaššovicová

27. 1. 1959
Podbrezová
Žáner:
multimediálne prezentácie, poézia
Rodné meno:
Krbylová

Výberová bibliografia

FARKAŠOVÁ, Etela: O slovensko-rakúskej literárnej spolupráci. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 18.

Autor neuved.: Judita Kaššovicová (nar. 1959, Podrezová) vyštudovala odbor matematika... In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 6, s. 7.

ŠAH: Pripomíname si (Judita Kaššovicová – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 157.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 90.

ŠÍPKOVÁ, Ružena: Kvapky duchovného blues. Judita Kaššovicová: Dokonalá modrá / A tökéletes kék. Poéziu do maďarčiny prebásnil Elemér Tóth. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 13.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ONDREJIČKA, E.: Doslov. In: Kaššovicová, J.: Krajina ticha Csölösztő / A csend világa Csölösztő. Šamorín: Vlastným nákladom 2008.

MATEJOV, Radoslav – KAŠŠOVICOVÁ, Judita: Povedať, zakričať alebo pošepkať (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 7. 5. 2008, č. 10, s. 12.

MATEJOV, Radoslav.: Oáza s rozcíteným prameňom. Judita Kaššovicová: Rok v Šamoríne / Egy év Somorján (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 5.

ZAMBOR, J.: Doslov. In: Kaššovicová, J.: Rok v Šamoríne / Egy év Somorján. Šamorín: Vlastným nákladom 2007.

MATEJOV, R.: Blízke a vzdialené svety súčasných poetiek (Judita Kaššovicová: Šamorínske verše / Somorjai versek). In: Knižná revue, roč. XVI, 1. 3. 2006, č. 5, s. 3.

BUZÁSSY, J.: Doslov. In: Kaššovicová, J.: Šamorínske verše / Somorjai versek. Šamorín: Vlastným nákladom 2005.

KOVAČKA, M.: V slovenskej poézii opäť zaspieval škovránok (Judita Kaššovicová: Škovránok). In: Tvorba T, 10 (19), 2000, č. 1 – 2.

BOKNÍKOVÁ, A.: Zaliate do skla (Judita Kaššovicová: Adresy stromov). In: Romboid, 30, 1995, č. 2.