Katarína Kucbelová

28. 8. 1979
Banská Bystrica
Žáner:
poézia, próza, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

KLUKOVÁ, Lucia: V zajatí zvieracej kazajky (recenzia na Modrosleposť). In: Romboid, roč. LIX, 2024, č. 1, s. 112 – 115.

MÁLKOVÁ, Iva: Příběhy se musí vyprávět (recenzia na zbierku básní: k bielej). In: Fraktál, roč. 6, 2023, č. 1 – 2, s. 148 – 150.

ČÚZY, Ladislav: Katarína Kucbelová / Čepiec. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 2, s. 116.

KOPECKÁ, Eva: Litera fest sa v lepších časoch vyfarbil. In: Rozum, roč. II, 2020, č. 9, s. 66 – 71.

MAJEREK, Rafał: Hľadanie seba v tkanive textu (Katarína Kucbelová: Čepiec). Kyvadlo. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 148 – 155.

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Všetko do ihly (Katarína Kucbelová: Čepiec). Kyvadlo. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 148 – 155.

MORAVČÍKOVÁ, Monika: Pri výberre finalistov sa aj hádali. Anasoft litera pozná desiatku nominovaných kníh. In: Sme, roč.28, 13. 2. 2020, č. 36, s. 12.

KOPCSAYOVÁ, Iris – KUCBELOVÁ, Katarína: Katarína Kucbelová o svojom prozaickom debute Čepiec. Stratila som schopnosť písať poéziu (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, október/november 2019, č. 9/10, s. 74 – 76.

JÍLEK Peter F. 'Rius: Kritický rub(r)ikon (Katarína Kucbelová: Čepiec). In: Rozum, roč. I, december 2019, č. 11, (jún 2019, č. 5), s. 54 – 55.

PASSIA, Radoslav: Čo nevidno, nemusí byť pekné (Katarína Kucbelová: Čepiec). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIX, 12. 12. 2019, č. 12, s. 22 – 23.

JÁNOŠOVÁ, Soňa: Jesenné čítanie (Katarína Kucbelová – Čepiec). In: Sme, roč. 27, 16. 11. 2019, č. 267, príl. Sme ženy, č. 46, s. 16 – 17.

JAŠKO, Ľubomír: Dvakrát zápisky z ozajstna (Alena Sabuchová: Šeptuchy; Katarína Kucbelová: Čepiec). In: Sme, roč. 27, 8. 11. 2019, č. 260, príl. Magazín o knihách, s.VII.

(mk): Miznúci svet (Katarína Kucbelová: Čepiec). In: Sme, príl. Magazín o knihách, roč. 27, 4. 10. 2019, č. 231, s. XX.

NÁDASKAY, Vliam: Miesta je čoraz menej (Interpretácia básne Kataríny Kucbelovej). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 131 – 134.

FERENČUHOVÁ, Mária – KUCBELOVÁ, Katarína: Nestratiť súdnosť (Rozhovor). In: Vlna, roč. XIX, 2017, č. 72, s. 7 – 13.

HRABČÁKOVÁ, Katarína – KUCBELOVÁ, Katarína: "...byť otvorená a neustrnúť v estétstve." Rozhovor Kataríny Hrabčákovej s Katarínou Kucbelovou In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 36 – 39.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

JUHÁSOVÁ, Jana: Modlitba v súčasnej slovenskej poézii. Aktuálne žánrové tendencie. In: Od symbolu k latencii : spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016, s. 105 – 126.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 5.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Podoby angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 19 – 25.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 1 – 2.

BRÜCK, Miroslav: Katarína Kucbelová: Vie, čo urobí (Recenzia). In: Knižná revue, roč.XXIV, 16. 4. 2014, č. 8, s. 4.

PSOTOVÁ, Ľubica: Poézia v Artfore (Katarína Kucbelová: Vie, čo urobí). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 5. 2. 2014, č. 3, s. 2.

PODRACKÁ, Dana: Cirkulácia sakrálneho v profánnom. Topos mesta. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 161 – 169.

HOSTOVÁ, Ivana: Skok viery. (Recenzia). In: Rak, roč. XIX, 2014, č.  6, s. 47 – 50.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014. (Katarína Kucbelová Vie, čo urobí). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

JUHÁSOVÁ, Jana: Pilate´s Wife : involvement in women´s poetry and its spiritual dimension In: Świat i Słowo, roč. 23, 2, 2014, č. 2, s. 257 – 270.

GAVURA, Ján: Malý náskok. Katarína Kucbelová: Vie, čo urobí. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, (konfrontácie), s. 27 – 30.

JAREŠ, Michal –TARANENKOVÁ, Ivana: Čo zľahčujeme a čo berieme vážne. Rozhovor s poetkou Katarínou Kucbelovou. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 1, s. 21 – 25.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Metafora nepokoja. Katarína Kucbelová: Vie, čo urobí. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, (konfrontácie), s. 27 – 30.

HAUGOVÁ, Mila: Asymetria zla.(recenzia na Vie, čo urobí) In: .Pravda, 24.12.2013. Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/303264-asymetria-zla/

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

HOSTOVÁ, Ivana: Kartografia ako estetický princíp (Katarína Kucbelová: Malé veľké mesto). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 14. 10. 2009, č. 21, s. 5.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VIII – IX.

JAREŠ, M.: Šport Kataríny Kucbelové. In: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Bratislava 2007, s. 181 – 187.

PÁCALOVÁ, J.: K trom pozastaveniam nad jednou knihou (pozastavenie štvrté). In: Romboid, 42, 2007, č. 2, s. 78 – 79.

BRÜCK, Miroslav: Telo ako básnický priestor (Katarína Kucbelová: Šport). In: Knižná revue, roč. XVI, 8. 11. 2006, č. 23, s. 5.

BŽOCH, J.: Poézia športu či šport poézie. In: Sme, 14, 3. 8. 2006, s. 18.

DRÚK, Sávo: Tri; jeden (Duály. Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 2, s. 41 – 42.

FERENČUHOVÁ, M.: Poesis, alebo tvoriť svet z ničoho. In: Knihy & spoločnosť, 3, 2006, č. 7 – 8, s. 15.

HAUGOVÁ, M.: Nedotknuteľnosť vecí a priestoru. In: Vlna, roč. VIII, 2006, č. 28, s. 86 – 88.

REBRO, D.: Pravidelné narušovanie pravidelnosti. In: Romboid, 41, 2006, č. 10, s. 75 – 77.

HOCHEL, I.: Málo asociácií, nič konkrétne. In: Romboid, 39, 2004, č. 3, s. 89 – 90.

HAUGOVÁ, M.: Nastavovanie zrkadla 3x. Zrkadlo oproti zrkadlu. In: Vlna, roč. IV, 2003, č. 17, s. 97 – 98.

CHROBÁKOVÁ, S.: To je úroda! In: Romboid, 38, 2003, č. 10, s. 164 – 167.

SOMOLAYOVÁ, Ľ.: „Detail vzoru je pohyb…“ (T. S. E.). In: Vlna, roč. IV, 2003, č. 17, s. 95 – 96.

MATEJOV, Radoslav: RIZIKOVÉ MÚZY. Variácie ohňa (Jana Pácalová: Citová výchova), Annine perverzity (Anna Snegina: Pas de deux), Skryté. Viac-menej: stratené... (Mária Ferenčuhová: Skryté titulky), Matematika bytia a lásky (Katarína Kucbelová: Duály). In: Knižná revue, roč. XIII, 15. 10.  2003, č. 21, s. 3.