Mariana Komorová photo 1

Mariana Komorová

15. 12. 1950
Bzince pod Javorinou
Žáner:
esej, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Životopis autora

     Absolvovala strednú školu v Novom Meste nad Váhom (1966 – 69), Strednú ekonomickú školu v Trnave (1969 – 71) a neskôr publicistiku na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1997 – 2000). Pracovala ako administratívna pracovníčka: referentka na Železničnej stanici ČSD v Bratislave (1971 – 82), pracovníčka Okresného národného výboru (1984 – 85), podniku Tesla (1985 – 87), knižničná pracovníčka: Štátna vedecká knižnica (1887), Okresná knižnica (1987 – 90), novinová redaktorka Ľudových novín (1990 – 91), Slovenského denníka (1991 – 1992), potom redaktorka Rádia Mária (1993 – 95), od r. 1996 ako redaktorka Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. V súčasnosti žije a tvorí v Bzinciach pod Javorinou.