Marta Hlušíková

9. 10. 1952
Leopoldov
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, iné

Komplexná charakteristika

Marta Hlušíková literárne tvorí a publikuje od roku 1989, popri dospelom čitateľovi sa orientuje predovšetkým na detského čitateľa a poslucháča. O jej záujme o literatúru pre deti svedčí aj viac ako dvadsaťročná intenzívna spolupráca s najznámejšími detskými časopismi (Včielka, Zornička, Mamatatajojo, Slniečko, Slnečnica, Adamko, Maxík, Zvonček) a s vysielaním Slovenského rozhlasu pre detských poslucháčov.

Ako poetka sa predstavila zbierkami Kamene (2003), Rok červených moruší (2007) a Lúky tancujú koreňmi tráv (2011), v ktorých so sugestívnou nostalgiou a formou lyrických etúd vypovedá o vnútornom svete ženy. Ako prozaička pre dospelých napísala knihu Záhrady (2005). V krátkych prózach situovaných do každodenného života sa v zaujímavej symbióze pokúsila o vzájomné prepojenie reality s fikciou.

Najrozsiahlejšia je Hlušíkovej tvorba pre deti a mládež. Pozitívna rodinná atmosféra je podložím jej rozprávkového debutu pre deti Kde pavúky tkajú cukrovú vatu (2008). V jeho popredí je poetický príbeh hračiek blízky detskému adresátovi svojou andersenovskou atmosférou, ale i nevtieravou etickou hrou na priateľstvo a empatiu, sugestívny i tým, že ho autorka citlivo situuje do prostredia súčasne pozitívne naladenej rodiny. Deťom a mládeži adresovala aj knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (2009), Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky (2009), Bublinkové rozprávky (2010) a Čo baby nedokážu (2011). Okrem toho je spoluautorkou nasledujúcich publikácií pre deti Poletíme za dúhou 2 (2006), Anjelik vo vysokej tráve (2007), Trapoška (2008), Izba snov (2009), Všetky pekné baby sú blondínky (2010), Adela, neopováž sa! (2011).

Svoj profesijný vzťah k latinskému jazyku nateraz preukázala vydaním rozsiahleho Latinsko-slovenského slovníka (2003), obsahujúceho približne 30 000 hesiel, slovníkom latinských citátov Ab urbe condita (2000) a Malou encyklopédiou antickej kultúry (2001), obsahujúcou abecedne zoradené pojmy antického sveta.

Je laureátkou a ocenenou víťazkou viacerých literárnych súťaží (Slovenská literárna prehliadka, 70. výročie SRo, Chalupkovo Brezno, Braneckého literárny Trenčín a i.).

Ondrej Sliacky