Marta Hlušíková

9. 10. 1952
Leopoldov
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

MATLÁKOVÁ, Zlata: Naša veterná dedina, psí golf a takmer ryšavá Anna (recenzia na knihu Naja naja a ja). In: Literárny týždenník, roč. XXXVII., 2024, č. 11 – 12, s. 13.

FARKAŠOVÁ, Etela: Našívanie záplat ako sebazáchovný proces. In: Glosolália, roč. 2, 2023, s. 196 – 198.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. 1-2, 2022, s. 14.

FUCIMANOVÁ, Milena: Žena našívajúca záplaty (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 4, s. 133 – 136.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Vianočný koktail pre deti. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

URBANOVÁ, Svatava: Pětadvacetkrát o Vánocích. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2019. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov. Literatúra pre deti a mládež: Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti (Marta Hlušíková: Aprílová brada a iné švihnuté básne). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 12.

Autor neuved.: Marta Hlušíková, PhDr. (* 9. 10. 1952 v Leopoldove), spisovateľka... (Marta Hlušíková: Manželstvá ako biele panely). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 26. 2. 2020, č. 7 – 8, s. 12.

APFEL, Viliam: Čas blízky i vzdialený (Marta Hlušíková: Starovek pod lupou). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 11, 12. 2019, č. 43 – 44, s. 13 – 14.

Autor neuved.: Marta Hlušíková (nar. 1952), Leopoldov) vyštudovala slovenský jazyk... In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 2, s. 6.

Autor neuved.: Leopoldovská rodáčka Marta Hlušíková... (o nej + ukážka z tvorby: Pohyblivé rieky). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. XI.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 121.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Štyridsiatnici: Bez milosti. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 110.

Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (CENA SSS MÁRIE ĎURÍČKOVEJ za literatúru pre mládež – Marta Hlušíková: Mlynčeky tety Hrozienky). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 11.

ŠAH: Marta Hlušíková – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 159.

LENČO, Goran: Básnické moruše Marty Hlušíkovej. Marta Hlušíková: Lúky tancujú koreňmi tráv. Marta Hlušíková: Rok červených moruší. (Recenzie). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 15.

Autor neuved.: Marta Hlušíková, PhDr. (* 9. 10. 1952 v Leopoldove) spisovateľka literatúry pre deti, poetka, prozaička, prekladateľka, ... (o autorke + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 14. 10. 2020, č. 35 – 36, s. 10.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 26 – 27.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013).  In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 27.

KIČURA SOKOLOVÁ, Jana: Marta Hlušíková: Karamelový smiech (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, s. 6 – 7.

BELANCOVÁ, Beáta – SVETOŇ, Ľuboš – MAŠLEJOVÁ, Diana – ŠTROMPOVÁ, Alena: Marec – mesiac venovaný deťom. In: Knižná revue, roč. XXIV, 19. 3. 2014, č. 6, s. 6 – 7.

GONDA, Milan: Marta Hlušíková: Môj dedko rýchly šíp. (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 275.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 25.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 7.

KARPINSKÝ, Peter: Problémový detský svet (Ako si vychovať brata. Poviedky pre deti. Marta Hlušíková: Môj ocko zase cvičí karate). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII., 27. 6. 2012, č. 13, s. 4.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Piata mušketierka (Marta Hlušíková: Čo baby nedokážu). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 13. 6. 2012, č. 12, s. 4 – 5.

FUCIMANOVÁ, Milena: Metafora je kruh (Úvaha nad básnickými knihami Marty Hlušíkovej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 155 – 156.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXI.

-bea-: Bosorku si nevymyslela (Marta Hlušíková: Tam, kde pavúky tkajú cukrovú vatu). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, s. 2.

KOŠKOVÁ, Hana: Pohladenie za knihu. Rozhovor so spisovateľkou Martou Hlušíkovou. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 12.

STANISLAVOVÁ, Z.: Bez piesní je svetu zima. Literárna tvorba pre deti a mládež v roku 2010. In: Bibiana, roč. XVIII, 2011, č. 1, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXI, XXIII.

BALOGHOVÁ, M.: Čítanie jedným dychom. In: Slovenské národné noviny, roč. 24, 2010, č. 10.

FERKO, M.: Marta Hlušíková: Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky. In: Knižná revue, roč. XX, 2010, č. 10, s. 10.

KOŠKOVÁ, H.: Marta Hlušíková: Kde pavúky tkajú cukrovú vatu. In: Slovenské národné noviny, roč. 24, 2010, č. 10.

STANISLAVOVÁ, Z.: Ostrovčeky umenia. Literárna tvorba pre deti a mládež 2009. In: Bibiana, roč. XVII, 2010, č. 1, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVII.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XV.

HÁBER, S.: Radostné bolesti. In: Slovenské národné noviny, roč. 23, 2009, č. 7.

SLIACKY, O.: Marta Hlušíková (heslo). In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : LIC, 2009, s. 139.

STANISLAVOVÁ, Z.: V znamení dospievania. Literárna tvorba pre deti a mládež 2008. In: Bibiana, roč. XVI, 2009, č. 2, s. 9.

FUCIMANOVÁ, M.: Fotky mezi dvěma skly v kredenci. In: Dokořán – bulletin Obce spisovatelů, roč. X, 2007, č. 40.

FUCIMANOVÁ, M.: Záhrady jako přítel v nouzi. In: Mosty, roč. 16, 2007, č. 1.

KOŠKOVÁ, H.: Minirecenzia. In: Slovenské národné noviny, roč. 21, 2007, č. 13.

-msch-: Zakvitli (Marta Hlušíková: Záhrady). In: Knižná revue, roč. XVI, 2. 8. 2006, č. 16 – 17, s. 5.

KOŠKOVÁ, H.: Kam dohodia kamene. Marta Hlušíková: Kamene. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 121,  2005, č. 12, s. 119 – 120.