Milo Urban photo 1

Milo Urban

24. 8. 1904
Rabčice
—  10. 3. 1982
Bratislava
Žáner:
esej, próza

Výberová bibliografia

ZELINKA, Milan: Prečo Urbanove Hmly na úsvite? In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 7.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 300.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83 – 84.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 11, 12.

JANECOVÁ, Tamara: V súmraku Mila Urbana. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 6, s. 461 – 471.

CHLAUPKA, Ján: Zvolenské divadlo prináša Mila Urbana. In: Katolícke noviny, roč. 132, 22. 10. 2017, č. 42, s. 20.

MRÁZ, Peter: "Surová býva vše pravda života" (Milo Urban v rokoch 1939 – 1945). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 11.

ZITOVÁ, Katarína: Pocta osobnostiam (Július Pašteka: Takto som ich poznal). In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 8.

ČÚZY, Ladislav: Karol Csibal: Privátne – verejné – autobiografické (v memoároch a publicistike Mila Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana, Tida J. Gašpara. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s.130 – 133.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 33 – 34.

HEVIER, Daniel ml.: Stále aktuálny (Živý bič). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 3. 2015, č. 6, s. 21.

RAKÚS, Stanislav: Literárium Stanislava Rakúsa. Niekoľko poznámok o novelách Mila Urbana. In: Sme, 24. 10. 2014.
http://kultura.sme.sk/c/7456467/literarium-stanislava-rakusa.html#ixzz3QlJmRmV7

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

TOMÁŠ, Radoslav: Obyčajní ľudia si zlatou nižou gombíky neprišívajú... (L. Ťažký: Aj v nebi je lúka; M. Urban: Za vyšným mlynom; I. Horváth: Európa koktail; J. Gregor Tajovský: Maco Mlieč a iné). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 3.

BEŇO, Ján: Dvaja z nesmrteľných. Jozef Gregor Tajovský: Maco Mlieč a iné. Milo URban: Za Vyšným mlynom a iné prózy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 123 – 125.

STANKOVIČOVÁ, Henrieta: Z úcty k Milovi Urbanovi (Milo Urban: Svedomie). In: Knižná revue, roč. XIV, 8. 12. 2004, č. 25, s. 5.

GABRÍKOVÁ, Adela: Tragédia Ráztok (Milo Urban: Živý bič. In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 3.

URBANOVÁ, Žofia: Pri príležitosti 100. výroiča narodenia môjho manžela... (Peripetie hľadania Mila Urbana. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 146 – 148.

A. B.: Peripetie hľadania Mila Urbana. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 145 – 146.

ŽILKOVÁ, Adela: Postupy rozprávania v Urbanovej novele Za vyšným mlynom. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 180 – 192.

ŽILKOVÁ, Adela: K raným prózam M. Urbana. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 4, s. 334 – 349.

URSÍNYOVÁ, Terézia – URBANOVÁ-MALÍKOVÁ, Katarína: Veľký spisovateľ s dobrým srdcom. Spomienky na Mila Urbana. Ako si na svojho otca spomína jeho dcéra MUDR. Katarína Urbanová-Malíková (rozhovor). In: Knižná revue, roč. XI, 19. 9. 2001, č. 19, s. 12.

HOLÝ, Jiří: Romány Živý bič a Hmly na úsvite v českých souvislostech. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 6, s. 472 – 484.

NIŽNÁNSKY, Jozef: Vo váze života nezvädnú všetky kvety (Milo Urban, autor Živého biča o Jožovi Nižnánskom, autorovi Čachtickej panej). In: Knižná revue, roč. IX, 10. 11. 1999, č. 23, s. 14.