Miloš Ferko photo 1

Miloš Ferko

18. 4. 1974
Spišská Nová Ves
Žáner:
esej, literárna veda, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

MICHELKO, Roman – FERKO, Miloš: O pštrosoch v piesku literatúry a iných pocitoch (rozhovor s recenzentom, prozaikom, literárnym historikom a prekladateľom Milošom Ferkom). In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 1, s. 2 – 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXI.

ZITOVÁ, Katarína: Medzi rozprávkou a bájkou (Miloš Ferko: Rodinný výlet). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XX.

MATEJOV, Radoslav: Hra, ktorá nie je hŕ (Miloš Ferko: Svet je hra). In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 4.

RÉVAYOVÁ, Hana.: Chlad za dverami. Miloš Ferko: Šťastie za dverami. (Recenzia) In: RAK, roč. XIV, 2009, č. 5, s. 40 – 42.

RYBANSKÝ, Peter: Olga a jej mamuty (Miloš Ferko: Tisíc toliarov za Olgu Stadnicku). In: Knižná revue,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. 5.

HALVONÍK, A.: Svitanie na lepšie časy románu (Miloš Ferko: Šťastie za dverami). In: Knižná revue – príloha, roč. XVIII, 2. 7. 2008, č. 14 – 15.

MARČOK, V.: O našej fantastike ešte trocha inak. In: Slovenské pohľady, IV. + 124, 2008, č. 4.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

SVETOŇ, Ľ.: Nevykynožiteľný. Miloš Ferko: Šťastie za dverami. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 121 – 123.

VLNKA, Jaroslav.: Smelý rozprávač s hanblivým telom. Miloš Ferko: Šťastie za dverami. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, 109 – 113.

MATEJOV, Radoslav: Miloš Ferko: Šťastie za dverami. In: Knižná revue, roč. XVII, 21. 11. 2007, č. 24, s. 1.

AĽAKŠA, Ivan: Čítavé dejiny. Miloš Ferko: Dejiny slovenskej literárnej fantastiky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 10. 10. 2007, č. 21, s. 5.

GÁFRIK, Róbert: Zmeny v spoločnosti – pohyb v tvorbe (Andrej Červeňák – Miloš Ferko – Dalimír Hajko – Ján Tužinský: Rozjímanie o Veľkom inkvizítorovi). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 10.

FERKO, Andrej: Paráda. Ondrej Herec – Miloš Ferko: Slovenská fantastika do roku 2000. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 268 – 269.