Monika Kompaníková

1. 9. 1979
Považská Bystrica
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, iné, literatúra faktu

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Vianočný koktail pre deti. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

URBANOVÁ, Svatava: Pětadvacetkrát o Vánocích. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

BADŽGOŇOVÁ, Katarína: Podoby mestského a prírodného prostredia v prózach Máriusa Kopcsaya, Moniky Kompaníkovej a Petra Krištúfka. In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 2, s. 139 – 156.

PETRÍKOVÁ, Martina: "Koniec sveta: Nastupovať!" (Monika Kompaníková: Koniec sveta a čo je za ním). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXX. (XXXIX.), 2020, č. 1, s. 71 – 72.

PETRÍKOVÁ, Martina: Ako vstúpiť do príbehu umenia (Monika Kompaníková: Kde je Ester N? Príbeh o tom, čo všetko sa dá stratiť a nájsť počas jednej noci v Slovenskej národnej galérii). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXX. (XXXIX.), 2020, č. 1, s. 69 – 70.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Symbióza umenia a poznania v knihe pre deti (Monika Kompaníková: Koniec sveta a čo je za ním). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 171 – 174.

KORČEKOVÁ, Jana: Príbehy lahodiace očiam i ušiam (Monika Kompaníková, Bianka Török: Taddler Punk – Ťulinove hudobné príbehy). In: Sme, roč. 27, 6. 12. 2019, č. 284, príl. Magazín o knihách, s. XXVII.

JÁNOŠOVÁ, Soňa – KOMPANÍKOVÁ, Monika: Muž zarába a žena vytvára zázemie? To je rodina z 19. storočia (Rozhovor). In: Sme, roč. 27, 5. 12. 2019, č. 283, príl. tv oko 49/2019, s. 4 – 6.

JÁNOŠOVÁ, Soňa: Jesenné čítanie (M. Kompaníková, K. Musilová – Kvapky na kameni). In: Sme, roč. 27, 16. 11. 2019, č. 267, príl. Sme ženy, č. 46, s. 16 – 17.

LIPTÁKOVÁ, Jana: Príbeh o tom, ako sa Ester v galérii dôkladne stratila (Monika Kompaníková: Kde je Ester N? In: Sme, roč. 27, 22. 3. 2019, č. 69, s. 4 – 5.
https://bratislava.sme.sk/c/22079043/ako-sa-ester-dokladne-stratila-v-galerii.html

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 93.

KISSOVÁ, Viktoria: "Iba žena dokáže naozaj pochopiť ženu". Monika Kompaníková: Na sútoku (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 162 – 163.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Ak dieťa unesie dieťa, má na to dôvod. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 10. 3. 2017, č. 58, s. 12.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

ČÚZY, Ladislav: Monika Kompaníková: Na sútoku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 116 – 118.

KIČINKO, Marián: Keď sa pri čítaní bojíte o cudzie dieťa. (M. Kompaníková: Na sútoku). In: Sme, roč. 24, 7. 10. 2016, č. 233, príloha Magazín o knihách, s. IX.

MAŠLEJOVÁ, Diana: Kniha týždňa: Na sútoku sa nájdu tí stratení. (M. Kompaníková: Na sútoku). (+ foto autorky). In: Pravda, 10. 9. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/404646-kniha-tyzdna-na-sutoku-sa-najdu-ti-strateni/

GRZNÁROVÁ, Iveta: Aj zdanlivo banálne vety nám môžu zmeniť život. Monika Kompaníková, jedna z našich najúspešnejších spisovateliek. (Rozhovor). In: Hospodárske noviny, 3. – 5. 6. 2016, č. 107, s. 15.

-rm- -kz- -mševc: Festival literatúry.  In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 2.

-kz-: Festival literatúry. In: Knižná revue, roč. XXV, 7. 10. 2015, č. 20, s. 3 – 4.

ŠIMOŇÁKOVÁ, Martina: Slovenská literatúra je vo svete väčšinou neznáma. In: Pravda, roč. XXV, 1. 12. 2015, č. 277, s. 33.

TÓTHOVÁ, Roberta: Piata loď odhalí detský svet na plátne. In: Pravda, roč. XXV, 18. 8. 2015, č. 191, s. 32.

dt: Piata loď dopláva až do Egypta. In: Sme, 13. 2. 2015.
http://kultura.sme.sk/c/7645484/piata-lod-doplavala-az-do-egypta.html#ixzz3SkGWhvhG

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 26.

HUMAJOVÁ, Daniela – MARTINOVÁ, Ina – PÁNIKOVÁ, Jana: Slovenská literatúra vo svete. In: Knižná revue, roč. XXIV, 8. 1. 2014, č. 1, s. 9.

NAŠČÁK, Peter: Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 132 – 134.

PALKOVIČOVÁ, Eva ml.: Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 4. 9. 2013, č. 18, s. 4.

-kz- – KOMPANÍKOVÁ, Monika: Viac než diskusia (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 2. 2013, č. 4, s. 17.

KOČIŠOVÁ, Denisa: Modelovanie mužských a ženských postáv v prózach Moniky Kompaníkovej. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 V. Ed. M. Součková. Prešov: FF PU, 2012, s. 386 – 399.

LEŠOVÁ, Daniela: Monika Kompaníková: PIATA LOĎ. In: TOP 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2010 v odbornej reflexii): Eds.: J. Gavura, R. Kitta, M. Součková. Prešov: FACE. 2012, s. 42 – 50.

MACÁŠKOVÁ, Marianna: Vnútorné dianie v románe Moniky Kompaníkovej Piata loď. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 V. Ed. M. Součková. Prešov: FF PU, 2012, s. 374 – 385.

HALVONÍK, Alexander: Mužský a ažensý princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. VI.

LEŠOVÁ, Daniela: Ako priestor rozpráva príbeh o anestetike alebo Čo majú spoločné Gregory Crewdson a Monika Kompaníková. In: Intermediální poetika příběhu. Eds.: A. Jedličková, S. Fedrová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR & Akropolis, 2011, s. 31 – 51.

MRÁZEK, O.: Je tŕeba pít trochu více vína – Rozhovor s Monikou Kompaníkovou. In: Literární noviny, roč. 22, 2011, č. 44.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi). Bratislava: LIC 2011

HALVONÍK, Alexander: Monika Kompaníková: Piata loď. In: Knižná revue, roč. XX, 22. 12. 2010, č. 26, s. 1.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: 55. medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 9.

PRUŠKOVÁ, Zora: Na tejto lodi neodplávam. Konfrontácie. In: Romboid, roč. 45, 2010, č. 8, s. 7 – 12.

SUCHÁNKOVÁ, Miriam: Dedičstvo po praslici. Konfrontácie. In: Romboid, roč. 45, 2010, č. 8, s. 7 – 12.

 MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HALVONÍK, Alexander: Monika Kompaníková: Biele miesta. In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 2. 2007, č. 4, s. 1.

RÉDEY, Zoltán: Pod hrozbou ženského románu. Slovenská próza 2006. In: Knižná revue, roč. 17, 2007, č. 16 – 17, s. 1 – 10.

SOUČKOVÁ, Marta: Keď dotyk nezachráni (miesto) človeka. In: Rak, roč. 12, 2007, č. 10, s. 47.

SOUČKOVÁ, Marta: K poetike próz Moniky Kompaníkovej. In: P/r/ózy po roku 1989. Bratislava: Ars Poetica, 2009, s. 324 – 345.

TARANENKOVÁ, Ivana: Zjavný pôvab neokázalosti. In: Knihy a spoločnosť, roč. 4, 2007, č. 3, s. 15.

PÁCALOVÁ, Jana: (Biele) slabé miesta. In: Slovo, roč. 9, 2007, č. 13, s. 14.

MUCHOVÁ, Eva – KOMPANÍKOVÁ, Monika: Keď sa ti chce hvízdať pod sprchou... (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIV, 4. 2. 2004, č. 3, s. 12.

TYTYKALOVÁ, Slávka: Citlivé stopy spomaleného sveta. In: Romboid, roč. 39, 2004, č. 1, s. 79 – 80.

MOYŠOVÁ, Stanka: Poviedky, čo neublížia. Monika Kompaníková: Miesto pre samotu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 2, s. 110 – 111.

MAGOVÁ, Gabriela: Nehryzie, nešteká. In: Slovo, roč. 5, 2003, č. 50, s. 2.

PARILÁKOVÁ, Eva: Miesto pre dotyk. In: Os, roč. 7, 2003, č. 12, s. 57 – 59.

VOLÁROVÁ, Andrea: O tom, čo je v nás a okolo nás. Monika Kompaníková: Miesto pre samotu. (Recenzia). In: Rak, roč. VIII., 2003, č. 11 – 12, s. 93 – 94.

KOPČA, Marek: Napíšem ti obraz (Monika Kompaníková: Miesto pre samotu). In: Knižná revue, roč. XIII, 1. 10.  2003, č. 20, s. 5.