Pavol Janík photo 1

Pavol Janík

15. 10. 1956
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, poézia, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Autor o sebe

Vždy mi je najbližšie to, čo práve píšem, ale v mojej celkovej autorskej stratégii určite dominuje poézia. Zavše mám pocit, že v mojom veku sa už nepatrí písať verše, čo je takmer pravda, lenže básnici sú večné deti, ktorým v očiach nevyhasol úžas z prvotného objavovania sveta. LUK, 20. februára 2019

Anketa: Aký ste mali rok? In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 38.