Pavol Janík photo 1

Pavol Janík

15. 10. 1956
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, poézia, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

ŠČEPÁN, S.: Nech to má spád. In: Smena, 30. 5. 1979.

MARČOK, V.: Nová krv. In: Nedeľa 12/1982 (6. 5. 1982).

MIHÁLIK, V.: Život, č. 10/1982 (4. 3. 1982).

HIVEŠOVÁ, D.: Priestor pre človeka. In.: Nové slovo mladých, apríl 1982.

BŽOCH, J.: Zrkadlo na konci leta. In: Ľud, 20. 4. 1985.

MELICHER, J.: Úradujúci básnik. In: Nové knihy, č. 18/1986.

DANIEL, V. A.: Nesviatočne k sviatku. In: Nové slovo, č. 21/1986 (29. 5. 1986).

MIKULA, V.: Zvratné zámeno psa. In: Romboid, č. 10/1986.

BŽOCH, J.: Postup k zrelosti. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

JANOVIC, T.: Irónia ako spôsob života. In: Práca, 12. 12. 1991.

FELDEK, Ľ.: Po úraze normalizácie. In: Smena, 7. 12. 1991.

BEDNÁRIKOVÁ, Antonia – JANÍK, Pavol: Show slov (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 21. 1. 1998, č. 2, s. 4.

GREŇA, Š.: Niekto ako básnik. In: Kultúra 2. 9. 1998.

OTČENÁŠ, Michal: Nájsť v sebe človeka (Pavol Janík: Niekto ako boh). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 10.

ČERTÍK, J.: Pavol Janík: Satanovisko. In: Dotyky, č. 6 – 7/1999.

BANČEJ, Maroš M.: Na vlnách mierneho optimizmu. In: Literika, č. 2/1999.

MORAVČÍK, Š.: Chvála uchamihu. In: Literika 2/1999.

MELICHER, J.: Alúzia dezilúzie. In: Literika 2/1999.

FERKO, A.: Stanovisko k Satanovisku. In: Dotyky, č. 6 – 7/1999.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Aj Satan by sa zasmial (?). In: Dotyky, č. 6 – 7/1999.

BYSTRIČANOVÁ, D.: Slovné hračky Pavla Janíka Chyť chuť (života). In: Extra, č. 49/1999.

MAJERNÍK, J.: Re/generovanie slova. In: Literárny týždenník, č. 46/1999.

KONDRÓT, V.: Niekto ako neboh. In: Literika, č. 2/1999.

KONDRÓT, V.: Niekto ako nebo(h) v krajine poézie. In: Večerník, 31. 3. 1999.

BLAHYNKA, M.: Zisk ať zůstává s touto krajinou. In: Halo noviny, Česká republika, 3. 5. 2000.

VLNKA, Jaroslav: Čertoviny rôzneho druhu. Pavol Janík: Satanovisko. (Recenzia).In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 111 – 112.

LEHUTA, Emil: Svet generála medzi šiframi. Alojz Lorenc, Pavol Janík: Dešifrovaný svet. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 110 – 111.

MUCHA, F.: Pes hore bez... In: Nový deň, 19. 1. 2001.

BLAHYNKA, M.: Hravé psí kusy z Bratislavy. In: Obrys – Kmen, č. 26/2001.

KONDRÓT, V.: Psia pieseň. In: Obrys – Kmen, č. 26/2001.

To isté In: Literárny týždenník, č. 23/2001.

OTČENÁŠ, M.: Znepokojujúce modlitby intelektuála. Nad novou knihou Pavla Janíka Buď vôňa tvoja. In: Dotyky, č. 2/2002.

MAŤAŠÍK, A.: Znepokojujúce modlitby intelektuála. Nad novou knihou básnika Pavla Janíka Buď vôňa tvoja. In: Literárny týždenník, č. 36/2002.

MAŤAŠÍK, A.: Štátnosť a štátnosť ako téma. In: Nový deň, 31. 8. 2002.

MAŤAŠÍK, A.: Zvláštny úkaz týchto čias. Zamyslenie nad novou knihou Pavla Janíka Rozhovory (o štátnosti). In: Úsvit, č. 23/2002.

GAJDOŠ, Martin: Poézia zamilovaných (Pavol Janík: Kmitočet tvojich bokov). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 5.

MIKULÁŠEK, A.: Všestrannost a flexibilita. In: Obrys – kmen, č. 19/2003.

FUCHS, Ľ.: Nad vôňou poézie. In: Obrys – Kmen, č. 25/2003. To isté In: Literárny týždenník, č. 15/2003.

MISTRÍK, M.: Pavol Janík: Nebezpečné veselohry. In: Slovenské pohľady, č. 11/2003. To isté v: Literárny týždenník, č. 32/2003.

MAŤAŠÍK, A.: Poézia ako nástroj kultúrnej diplomacie. In: Nový deň, 24. 3. 2003.

-am-: Poézia Pavla Janíka v bulharčine. In: Knižná revue, roč. XIII, 2. 4. 2003, č. 7, s. 5.

ČERTÍK, Jozef: Čertovo kopýtko. Redaktorské poznámky. (Pavol Janík: Kmitočet tvojich bokov). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 142 – 143.

KENDA, Milan: Reklamy na absolútno. Pavol Janík: Buď vôňa tvoja. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 132.

Autor neuved.: Oprava Titaniku v ruštine. In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 7.

CHRAPPA, Štefan: V páchnucich vetroch globalizácie. Ivan A. Čarota, Andrej Červeňák, Pavol Janík, Štefan Murín, Vincent Šabík, Ján Tužinský: Víchor globalizácie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 104 – 106.

KENDA, M.: Reklamy na absolútno. In: Obrys – Kmen, č. 39/2003. To isté In: Literárny týždenník, č. 33/2004.

RAKOVSKI, Vaťo (preklad Emil Kudlička): Pavol Janík v bulharčine. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 147 –148.

Život a dielo Pavla Janíka. Nitra, 2005.

ŠVÉDOVOVÁ, Natália: Rafinované slovné hry. Pavol Janík: Počinka Titanika – Oprava Titanku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 121 – 122.

BALÁŽ, Ireney: Sám sebe smerom. Pavol Janík: Táranie nad hrobom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 131 – 134.

ŠAH: Pavol Janík – 50. (Pripomímane si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 159.

GALOVIČOVÁ, Zuzana: Köcherove tajomstvá (Gabriela Holčíková – Pavol Janík: Špión z Bratislavy). In: Knižná revue, roč. XVI, 22. 11. 2006, č. 24, s. 5.

BALÁŽ, Ireney: Straty a nálezy tohto sveta. Pavol Janík: Zašifrovaná jeseň. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 138 – 139.

FERKO, Andrej – JANÍK, Pavol: Vy raz umriete na duchaplnosť (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 16.

KENDA, Milan: Rozhovory s espritom (Pavol Janík: Hovorca samého seba). In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 11.

JUHÁSOVÁ, Jana: From symbol to latency: (two forms of spiritual discourse in contemporary Slovak poetry). In: Zeitschrift für Slawistik, roč. 58, 2013, č. 4, s. 444 – 461.

MIKULÁŠEK, Alexej: K poetice aforismů Pavla Janíka. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 129 – 139.

FERKO, Andrej: Sedemtisíc slov. Špirála mlčania. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 146 – 151.

ŠAH: Pavol Janík – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 160.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi relativitou a reláciou. Pater noster na prelome tisícročí. In: Od symbolu k latencii: spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016, s. 9 – 24.