Peter Karvaš photo 1

Peter Karvaš

25. 4. 1920
Banská Bystrica
—  28. 11. 1999
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

ZACHAROVÁ, Ivana: Intímno-lyrická prechádzka po hlbinách pamäti (recenzia na P. Karvaš: V hniezde). In Romboid, roč. LVIII, č. 3 - 4, 2023, s. 129 - 132.

CABADAJ, Peter: Poodhalenie menej známej tváre (K storočnici Petra Karvaša). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 6, s. 81 – 93.

RAKÚSOVÁ, Lucia: Divadelné "storočnice". In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, príloha pohlľady.sk, s. 10 – 11.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11.

ČAHOJOVÁ, Božena: Klasický modernizmus. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 4, s. 66 – 67.

MATEJOVIČOVÁ, Stanislava: Polnočná. Peter Karvaš: Polnočná omša. In: Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 4, s. 27 – 29.

SVETOŇ, Ľuboš: Svieža intelektuálna hra. Peter Karvaš: Polohlasom (Bizarné poviedky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XVII, 12. 9. 2007, č. 19, s. 5.

LOBOVÁ, Andrea: Z pozostalosti. Peter Karvaš: Za múrom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 120 – 121.

ŠTEVČEK, P.: Oslovenie. In: Podľa vzoru človek, Slovenský spisovateľ 2002.

BŽOCH, J: Z neprebádanej pozostalosti. In: Sme, 18. 10 2001, s. 8.

BINDZÁR, Juraj: Ešte za Petrom Karvašom. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 132.

HEVEŠIOVÁ, Jana – KARVAŠ, Peter: Slovenský Čapek (Fragmenty z rozhovorov s Petrom Karvašom). In: Knižná revue, roč. X, 12. 4. 2000, č. 8, s. 12.

KOVÁČ, Mišo A.: Peter Karvaš – mnohovrstevnatý a zavŕšený. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 79 – 83.

LAJCHA, L.: Prozaický svet Petra Karvaša. Bratislava 2000.

MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov, Praha 2000

DAROVEC, P.: Peter Karvaša. In: Portréty slovenských spisovateľov. Bratislava 1998.

LAJCHA, L.: Osobnosť a dielo Petra Karvaša. Bratislava 1996.

ŠKOTKA, Marian: Preťažený let. Peter Karvaš: V úvodzovkách. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6, s. 146 – 147.

FERKO, Miloš: Vychladnuté gaštanové pyré (Peter Karvaš: V úvodzovkách). In: Knižná revue, roč. V, 4. 10. 1995, č. 20, s. 5.

HRÚZOVÁ, M.: Peter Karvaš (Personálna bibliografia). Banská Bystrica 1995.

LAJCHA, L.: Dramatický svet Petra Karvaša. Bratislava 1995.

KRNOVÁ, K.: Peter Karvaš. Banská Bystrica 1992.

FELIX, J.: Literárne križovatky, s. 209 – 212. Bratislava 1991.

BŽOCH, J.: K významu Karvašových novelistických juvenílií. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

FELIX, J.: Slovo o Petrovi Karvašovi. In: Karvaš, P.: Kniha úľavy. Bratislava 1970.