Peter Karvaš photo 1

Peter Karvaš

25. 4. 1920
Banská Bystrica
—  28. 11. 1999
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, próza, publicistika, iné

Životopis autora

Peter KARVAŠ sa narodil 25. apríla 1920 v Banskej Bystrici. Začal študovať v Prahe na Českom vysokom učení technickom, štúdium ukončil na Filozofickej fakulte v Bratislave. V tomto čase prešiel viacerými zamestnaniami. Ako Žid bol počas vojnových rokov internovaný v pracovnom tábore. V rokoch 1943 – 1944 pracoval v tlačiarenskom podniku Neografia a v martinskom Komornom divadle. Počas Slovenského národného povstania pracoval v Slobodnom slovenskom vysielači a publikoval v povstaleckej tlači. Po 2. svetovej vojne pracoval ako dramaturg v divadle Nová scéna Národného divadla, v rokoch 1949 – 1951 bol kultúrnym atašé v Bukurešti. Zastával viacero verejných funkcií. V rokoch 1968 – 1974 bol docentom divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení, potom vedeckým pracovníkom vo Výskumnom ústave kultúry. Za svoje politické postoje k okupácii Československa roku 1968 mal obmedzené možnosti publikovať. Do verejného a literárneho života sa naplno vrátil po roku 1989. Zomrel 28. novembra 1999 v Bratislave.