Radoslav Tomáš photo 1

Radoslav Tomáš

29. 12. 1982
Poprad
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 4.

HOSTOVÁ, Ivana: Ružová je dobrá (Radoslav Tomáš: Statusové hlásenia). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 25. 1. 2012, č. 2, s. 4.

PALAŠČÁK, J.: Made in... In: Romboid, roč. 47, 2012, č. 1, s. 73 – 75.

Autor neuved.: Radoslav Tomáš (1982) debutoval roku... (Statusové hlásenia). In: Knižná revue, roč. XXI, 28. 9. 2011, č. 20, s. 4.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

BADÍN, M.: Ľahký dotyk slov. In: Orol Tatranský, roč. 10 (11), 2010, č. 8, s. 3.

BRÜCK, Miroslav: Posolstvá motýlích krídel (Radoslav Tomáš: Vlčie svadby). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 5.

FOLENTOVÁ, V.: Poézia nie je zisková, je to záležitosť menšiny (Rozhovor). In: blog.martinus.sk, 5.11.2010 (http://blog.martinus.sk/2010/11/radoslav-tomas-poezia-nie-je-ziskova-je-to-zalezitost-mensiny)

HUDÁK, T. – KODOŇ, L.: Básnik s dušou chlapca (Rozhovor). In: Sme, 11.9.2010 (http://tv.sme.sk/v/17238/basnik-s-dusou-chlapca.html)

KRAICOVÁ, I.: To, že rozmýšľam nad básňami, zo mňa nerobí lepšieho človeka (Rozhovor). In: Sme, 24.10.2010 (http://trnava.sme.sk/c/5608088/to-ze-rozmyslam-nad-basnami-zo-mna-nerobi-lepsieho-cloveka.html)

RÁCOVÁ, V.: Jednoduchosť pohľadu. In: Romboid, roč. 45, 2010, č. 9, s. 95 – 97.

DZÚR, M.: O (básnikových) istotách a pochybnostiach. In: Let, roč. 2, 2006, č. 11, s. 138 – 139.

GAVURA, J.: V ústach si nosí svetlo (zanovito). In: Romboid, roč. 41, 2006, č. 6, s. 77 – 78.

KARPINSKÝ, P.: Poézia je ako hudba. In: Slovenské pohľady, roč. VI + 122, 2006, č. 6, s. 99 – 102. 

MATEJOV, R.: Ľahkosť i bremeno mnohorakosti (Výročná, bilančná štúdia o slovenskej poézii roku 2005). In: Knižná revue, roč. 16, 2006, č. 16 – 17, s. 10 – 19.

ŠRANK, J.: Rustikálne karaoke. In: Rak, roč. 11, 2006, č. 10, s. 43 – 47.

ZAMBOR, Ján: Pod srdcom jej rozkvitajú ľalie (Radoslav Tomáš: Chlapec). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 2. 2006, č. 4, s. 5.