Robert Bielik photo 1

Robert Bielik

15. 9. 1963
Levice
Žáner:
esej, poézia, próza

Výberová bibliografia

HOSTOVÁ, Ivana: O vlne. O zlatej. O poézii. O Slovenskej. (Robert Bielik: Zorné pole tmy (Petrus)). In: Vlna, roč. XXIII, 2021, č. 87, s. 83.

ŠRANK, Jaroslav: Čo nového Robert Bielik? (Robert Bielik: Zorné pole tmy). Literárna kritika. In: Rozum, roč. II, máj 2020, č. 5, s. 40.

ŠAH: Pripomíname si (Robert Bielik – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 160.

LACKOVIČOVÁ, Lucia: Príbehy (o) smrti inšpirujú k životu. In: Sme, roč. 26, 2. 2. 2018, č. 26, príl. Magazín o knihách, s. XII.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 3 – 4.

HOSTOVÁ, Ivana: O pozorovaniach tmy. Robert Bielik: Akoby niekto nahlas mlčal. In: Vertigo (Časopis o poézii a básnikoch), 2014, č. 4, s. 28 – 29.

LITVÁK, Ján: Hakuna Matata (Robert Bielik: Zanzibar). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 18. 4. 2012, č. 8, s. 5.

JUHÁSOVÁ, Jana: Duchovný dialóg medzi Východom a Západom v tvorbe mladých slovenských básnikov. In: Setkání s druhým. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s. 92 – 103.

MIKULA, Valér a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

MARČOK, Viliam. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. LIC, Bratislava 2004.

MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

BABÍN, Emil – BIELIK, Robert: Na jazyk raja sme dávno zabudli. Hovorí spisovateľ a výtvarník Robert Bielik (Rozhovor). In: Knižná revue, 7. 7. 2004, č. 14 – 15,  s. 16.

MACSOVSZKY, P.: Chcem byť čo najzrozumiteľnejší. In: Slovo, 6, 2004, č. 26.

MATEJOV, Radoslav: Modlitba pre vlkov (Robert Bielik: Vlčí ruženec). In: Knižná revue, roč. XIV, 31. 3. 2004, č. 7, s. 5.

BARNOKY, Ivan: Antológia slovenskej duchovnej poézie? Stratená v ľaliách. Antológia slovenskej duchovnej poézie. (Zostavili Ján Litvák a Robert Bielik). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 255 – 257.

TOMEČKOVÁ, I.: Nie som budhista o nič väčšmi ako katolík či mohamedán. In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 23 – 24.

BALÁŽ, Ireney: Poézia je skoro vždy modlitbou (Stratená v ľaliách. Antológia slovenskej duchovnej poézie. Zostavil Ján Litvák a Róbert Bielik). In: Knižná revue, roč. XII, 18. 9. 2002, č. 19, s. 3.

GAJDOŠ, Martin: Cesta k sebe a k podstate (Robert Bielik: Gompa (Kláštorný denník). In: Knižná revue, roč. XI, 30. 5. 2001, č. 11,  s. 5.

HEVIER, D.: Denník s jediným dátumom. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 12.

CIVÁŇOVÁ, Kamila: Kauza: Nevyliečiteľní gambleri slov. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 134 – 136.

MARŠÁLEK, Ján: Bratstvo hľadajúcich. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 133 – 134.

HAJKO, D.: Opojenie zo sebapoznávania. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 3.

MATEJOV, Radoslav: Na hrane. Robert Bielik: Mandragora (Objímanie hada). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 2. 1998, č. 3, s. 5.

MILČÁK, M.: Jednoduché objímanie, alebo, Puzzle ako spôsob úniku. In: Romboid, 33, 1998, č. 2.

SVETOŇ, Ľ.: Osvietenie. In: Kultúra, 1, 1998, č. 1.

BANČEJ, M. M.: Každý je strojcom svojho kríža. In: Dotyky, 9, 1997, č. 2.

DAROVEC, P.: Pán Boh v praxi. In: Dotyky, 9, 1997, č. 2.

GLOCKO, P., ml.: Trpká (márna) cesta k znovuzrodeniu. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 4.

KASARDA, M.: Duša hľadajúca, duša tápajúca. In: Knižná revue, 7, 1997, č. 3.

KASARDA, M.: Keď sa klinec ohne skôr, ako prerazí ruku. In: Dotyky, 9, 1997, č. 2.

KRŠÁKOVÁ, D.: Bielik, Robert: Ukrižuj sa! In: Rak, 2, 1997, č. 1.

MATEJOV, R.: Lepšie z lepšieho. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 3.

SOLOTRUK, M.: Medzi umením a láskou. In: Dotyky, 9, 1997, č. 2.

SVETOŇ, Ľ.: Hľadanie viery. In: Literika, 2, 1997, č. 4.

VLNKA, J.: Krížová cesta čitateľa príbehu. In: Dotyky, 9, 1997, č. 2.

HEGEROVÁ, Viera, ml. – BIELIK, Robert: Robert Bielik, výtvarník, básnik a prozaik (Rozhovor + ukážka z knihy Ukrižuj sa!). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 7. 1996, č. 14 – 15, s. 4.

PAUKOV, M.: O prekúvaní hlasov alebo o maľbe Roberta Bielika. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 9.

BOKNÍKOVÁ, A.: Mystik nad časom – mystik tohto času. In: Dotyky, 6, 1994, č. 10.

BAGINOVÁ, O.: Prečo ste ho zobudili? In: Dotyky, 5, 1993, č. 2.

KRIŽKA, T.: O nesmiernosti stvorenia. In: Slovenské pohľady, 109, 1993, č. 2.

KRŠÁKOVÁ, D.: Čakanie na stvorenie (autora). In: Slovenské pohľady, 109, 1993, č. 2.

HOCHEL, I.: Lyrika mladých. In: Národná obroda, zv. 4, 13. 1. 1993.

PUCHALA, V.: Poézia ako rehoľa. In: Romboid, 28, 1993, č. 4.

FISCHEROVÁ, T.: Prerušované posolstvá. In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 26.

HOCHEL, I.: Robert Bielik: Splny na inom nebi. In: Romboid, 26, 1991, č. 8.

MOJÍK, I.: Robert Bielik: Splny na inom nebi. In: Romboid, 26, 1991, č. 8.

URBAN, J.: Pocta Gautierovým kostiam. In: Smena, zv. 41, 24. 7. 1991.