Soňa Uličná

Bratislava
Žáner:
dráma, próza, rozhlasová tvorba
Soňa ULIČNÁ absolvovala štúdium divadelnej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa hovorcu Ministerstva kultúry Slov. republiky. Autorka rozhlasových hier Berenika strihá vlasy (podľa F. S. Fitzgeralda, 2001), Smutný kankán (2002), Dokonalý život… na ruskú ruletu (2003) a i. Venuje sa aj divadelnej kritike a manažmentu, prekladá z angličtiny (A. Capella, M. Moore, E. Keuris, L. Carr a i.). Čítať ďalej