Stanislav Háber photo 1
Foto © Peter Procházka

Stanislav Háber

24. 8. 1966
Brezno
Žáner:
poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika
Stanislav HÁBER  sa narodil r. 1966 v Brezne, r. 1980 – 84 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1984 – 85 na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach (po autohavárii bol vyradený z pilotného výcviku), 1987 – 93 žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde r. 1993 promoval. R. 1986 – 87 vojak z povolania v Prešove, od r. 1987 redaktor podnikových novín Strojár v Košiciach, Prešovských novín v Prešove, Východoslov. vydavateľstva v Košiciach, 1987… Čítať ďalej