Štefan Drug photo 1

Štefan Drug

29. 11. 1931
Chrenová (dnes súčasť Nitry)
—  16. 7. 2011
Bratislava
Pseudonym:
Martin Vavrinec, Zuzana Vrlíková, -eŠDé-
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu

Výberová bibliografia

NÁDASKAY, Viliam: Koncepcie proletárskej literatúry a socialistického realizmu v medzivojnovom období. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 6, s. 481.

BELAN, Rudolf: Reformné úsilia mladej slovenskej inteligencie (Spracované podľa stenografického protokolu zo stretnutia mladej slovenskej inteligencie, zvolaného redakciou Smeny dňa 8. 4. 1968 v Bratislave). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 11.

CSIBA, Karol: Časopis DAV očami Štefana Druga (nad knihou DAV a davisti). (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 368 – 376.

GAVURA, Ján: Libreto ako náčrt dejín – Štefan Drug a expozícia Literatúra medzi dvoma vojnami (1968). (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 359 – 367.

PEPIERZ, Maria: Štefan Drug – lektor slovenského jazyka a prekladateľ poľskej literatúry. Spomienka. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 353 – 358.

HUČKOVÁ, Dana: Skrytá dráma literárneho historika (Život a postoje Štefana Druga v archívnych dokumentoch). (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 340 – 352.

Neuved.: Pamäť literárnej vedy: Štefan Drug (1931 – 2011). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 339.

Autor neuved.: Zomrel Štefan Drug. In: Knižná revue, roč. XXI, 3. 8. 2011, č. 16 – 17, s. 11.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ČERTÍK, Jozef: Dobrý deň, Štefan Drug. (Š. Drug: Literatúra a politika po slovensky. Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 3, s. 99 – 100.

BARNOKY, Ivan: Zlomy 45/48 a 89. Štefan Drug: Literatúra a politika po slovensky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 3, s. 96 – 98.

ČERTÍK, J.: Dobrý deň, Štefan Drug (Štefan Drug: Literatúra a politika po slovensky). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 3.

PETRÍK, V.: Návraty k prevratom (Štefan Drug: Literatúra a politika po slovensky). In: Slovo. Spoločensko-politický týždenník, 6, 2004, č. 6.

STANKOVIČOVÁ, Henrieta: S nadhľadom o literatúre (Štefan Drug: Literatúra a politika po slovensky). In: Knižná revue, roč. XIV, 14. 4. 2004, č. 8, s. 5.

BŽOCH, J.: Pred socialistickým realizmom a po ňom (Štefan Drug: Literatúra a politika po slovensky). In: Pravda, zv. 13, 4. 12. 2003, č. 278.

BALÁŽ, A. – DRUG, Štefan: … aj takto sa dá písať o básnikoch. Hovorí literárny vedec a kritik Štefan Drug. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 6. 2. 2002, č. 3, s. 12.

GAŠAJ, N.: Beniakov monografista Štefan Drug (Štefan Drug: Tŕnistá cesta k básnickej sláve). In: OS, 6, 2002, č. 6.

MOJÍK, I.: O Beniakovi a iných (Štefan Drug: Tŕnistá cesta k básnickej sláve). In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 5.

MOYŠOVÁ, S.: Per asperam ad astram. Štefan Drug: Tŕnistá cesta k básnickej sláve. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 5, s. 122 – 123.

SZABÓ, I.: Beniakova tŕnistá cesta so šťastným koncom (Štefan Drug: Tŕnistá cesta k básnickej sláve). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 14.

PETRÍK, Vladimír: Biografická koláž Valentína Beniaka (Štefan Drug: Tŕnistá cesta k básnickej sláve). In: Knižná revue, roč. XI, 28. 11. 2001, č. 24, s. 3.

ŠAH: Štefan Drug. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 158.

VÁLEK, I.: Štefan Drug. In: Slovenské národné noviny, 12 (16), 2001, č. 25.

SVOROVÁ, E.: Štefan Drug (Personálna bibliografia). In: Slovenská literatúra, 44, 1997, č. 1 – 2.

Rehabilitácie slovenských spisovateľov. In: Romboid, 26, 1991, č. 8.

ŠMATLÁK, S.: O davistoch netradične. In: Nové slovo, 26, 1984, č. 43.

PETRÍK, V.: Štefan Drug: Od robotníckej poézie k DAV-u. In: Slovenská literatúra, 25, 1978, č. 1.