Štefan Moravčík photo 2

Štefan Moravčík

22. 12. 1943
Jakubov
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Komplexná charakteristika

Po publicistickej a básnickej príprave v rôznych časopisoch vstúpil knižne do umeleckých sfér svojou prvou zbierkou básní Slávnosti baránkov moderný, netradičný básnik Štefan Moravčík. Jeho prvé dve zbierky tematicky odrážajú polohu mladého človeka očareného láskou a jej erotickými prejavmi. Po stránke lexikálnej obe zbierky prekypujú objavnými novotvarmi, dokazujúcimi citlivý prístup autora – básnika k fenoménu jazyka. Moravčíka očarúvajú možnosti materinského jazyka, tematicky ho inšpiruje spočiatku hlavne mladý súčasný človek so svojím citovým životom, neskôr vo svojej tvorbe čerpá motívy z prostredia a kraja, z ktorého pochádza. V jeho básňach cítiť hlboký a pevný vzťah k rodným koreňom. Je natrvalo spojený so Záhorím – jazykovo, mentálne, psychologicky a motivicky. Ako prvý a jediný zo súčasných básnikov postavil do rovnováhy nárečové prvky zo Záhoria s tradične vyzdvihovanými stredoslovenskými a východoslovenskými nárečovými prvkami. V druhej etape svojej tvorby sa cieľavedome zameriava na otázky a problémy našej histórie a na hľadanie koreňov nášho národného spoločenstva (zbierky Moravianska Venuša, Maľované jarmá a Pŕhľavie). Začiatkom osemdesiatych rokov objavuje autor čaro tvorby pre deti. Majstrovsky pre ne píše knihy básní i próz. Dielam venovaným najmenším rozhodne nechýba hravosť a vtip. Vo všetkých sa prejavil ako majster jazyka, schopný postrehnúť a využiť viacvýznamovosť slova a zvukomalebnosť slovných spojení. Teda majster využívajúci do krajnosti možnosti jazyka a prejavujúci obdiv a lásku k jeho tvorcom. V oblasti prózy sa zameral na ľudovú slovesnosť z rodného Záhoria, bohato využil záhorácky dialekt a zobrazil život roľníka a obyčajného človeka z tohto regiónu. Svojimi svojráznymi umeleckými postupmi, netradičnou tvorbou a jazykovým majstrovstvom sa Štefan Moravčík nepochybne zaradil medzi popredných autorov slovenskej literatúry.