Štefan Moravčík photo 2

Štefan Moravčík

22. 12. 1943
Jakubov
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠAJDOVÁ, Ľuba – MORAVČÍK, Štefan – HEČKO, Blahoslav: Máganie reči alebo Chvála slovenčiny (zo súkromného archívu autorky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 108 – 116.

KRALOVIČ, Ján: Bez prebalu (Ilustrátorská tvorba neoavantgardných výtvarníkov 70. a 80. rokov 20. storočia na Slovensku. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 141.

ŠRANK, Jaroslav: Mojich desať (Štefan Moravčík: Zlatá stredná cesta?). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 58 – 59.

KERNÝ, Dušan: Pamäť a Clementisova čapica (Letmé oneskorené dotyky s Laluhom, Štrelingerom, Moravčíkom a Kunderom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 1 – 5.

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorvé spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

CIFRA, Štefan: Mág slovenskej poézie (Štefan Moravčík 75-ročný). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  s. 11.

MIKULA, Valér: Mojich 10 (Štefan Moravčík: Vitálna sila tradície). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 13 – 14.

ŠAH: Pripomíname si (Štefan Moravčík – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 157 – 158.

ČÚZY, Ladislav: Štefan Moravčík: Moravianska Venuša. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 124 – 125.

HAJKO, Dalimír: Štefan Moravčík: Moravianska Venuša. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 123 – 124.

BODACZ, Bohuš: Štefan Moravčík / Vruby do medu. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 115.

ČERTÍK, Jozef: Vruby do medu (Š. Moravčíkovi). Báseň. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 79.

FAKRAŠOVÁ, Etela: Štefan Moravčík / Chcete vidieť Zlatú Bratislavu? (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 115.

ČÚZY, Ladislav: Štefan Moravčík: Vruby do medu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 120 – 121.

Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (4/4). Časť štvrtá alebo Korešpondencia z rokov 1969 – 1992. (E. Zátopek, P. Koyš, M. Ďuríčková, B. Bobáková, P. Hrúz, H. Ponická, Š. Moravčík). In: Vertigo, 4, 2015, s. 38 – 42.

ČERNÍK, Michal - MORAVČÍK, Štefan: O živote so Štefanom Moravčíkom (Odpovede na otázky Miahcal Černíka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 73 – 79.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. (Štefan Moravčík: Povesti o slovenských hradoch). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s. 125 – 126.

MATEJOV, Radoslav: A začal sa školotoč (Prvák, prvák, vystrč rožky). In: Knižná revue, roč. XXII, 5. 9. 2012, č. 18, s. 7.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XX.

VÁLEK, Igor: Od Adama k – Adamovi. Povesti z Matice slovenskej. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 3.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

MATEJOV, Radoslav: Štefan Moravčík: Záhorácky raj. In: Knižná revue, roč. XX,  31. 3. 2010, č. 7, s. 1.

Autor neuved.: Najvyššie kultúrno-osvetové vyznamenanie pre Štefana Moravčíka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 159 – 156.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XX.

KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman – MORAVČÍK, Štefan: Čo dostaneš pri hre, ani čert nevydre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 29. 4. 2009, č. 9, s. 12.

FEISBACHEROVÁ, Michaela: Krása súhry (Štefan Moravčík: Zimkomriavky). In: Knižná revue, roč. XVI, 2. 8. 2006, č. 16 – 17, s. 5.

FERUSOVÁ, Zuzana: Básnické hry pre deti. Štefan Moravčík a Dagmar Dragulová-Faktorová (zost.): (Kalam)búrske oriešky. Prinícp hry v tvorbe pre deti. (Recenzia). In: RAK, roč. XI, 2006, č. 4, s. 53 – 54.

VLNKA, Jaroslav: Rezké klopkanie šibalských kopýtok (Štefan Moravčík: Vyhoďme si z kopýtka). In: Knižná revue, roč. XV, 13. 4. 2005, č. 8, s. 5.

BÁBIK, Ján: Štefan Moravčík: Povesti o slovenských hradoch (Živé dejiny a spiaci rytieri). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 11.

ŠIKULA, Bystrík: Zmáčané potom a slzami. Štefan Moravčík: Povesti o slovenských hradoch. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 124 – 125.

SOUČKOVÁ, Marta: Hleho! (Zlatá kniha Záhoria. Recenzia). In: Rak, roč. X., 2005, č. 7, s. 52 – 54.

HALVONÍK, Alexander: Štefan Moravčík: Veselé potulky po svete (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 195 – 196.

HALVONÍK, Alexander: Štefan Moravčík: Veselé potulky po Slovensku (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 193 – 195.

HALVONÍK, Alexander: Štefan Moravčík: Sedláci. Próza nás hriešnych – Chlieb v koľaji (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 192 – 193.

BÍZIKOVÁ, Margita: Štefan Moravčík: Zlatá kniha Záhoria (Náš tip). In: Knižná revue, 28. 4. 2004, č. 9, s. 1.

TURAN, Ján: Ne/dobre utajený Moravčík. (PA/POLEMIKA). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 3, s. 78 – 80 .

ČERTÍK, Jozef: Čertovo kopýtko. Redaktorské poznámky. (Štefan Moravčík: Venušin paholok). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 141 – 142.

CHMEL, Rudolf: Poďakovanie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 2, s. 109.

MATEJOV, Radoslav: Skončila sa šou s Venušou. Rozhovor so Štefanom Moravčíkom – Veľkomoravčíkom (Ceny Slovenských pohľadov za rok 2003). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 3.

MATEJOV, Radoslav: Štefan Moravčík: Venušin paholok. (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 30. 4. 2003, č. 9, s. 1.

ŠABÍK, Vincent: Keď jubilant nemá prečo plakať. K šesťdesiatinám Štefana Moravčíka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 21 – 24.

ŠAH: Štefan Moravčík – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 158 – 159.

KOLENIČ, Ivan: Suma sumárum. Namiesto prípitku. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 20.

BALÁŽ, Ireney: Život, ten chlieb náš každodenný. Štefan Moravčík: Motýle mukylásky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 11ž – 117.

LECHAN, Milan: Rozbuška erupcie vášne. Štefan Moravčík: Mlynárka nemá holubičku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 117 – 119.

VLNKA, Jaroslav – MORAVČÍK, Štefan: Mladosť v igelitovom vreci. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 30. 10. 2002, č. 22, s. 12.

VLNKA, Jaroslav – MORAVČÍK, Štefan: Mladosť v igelitovom vreci. (Rozhovor s básnikom a prozaikom Štefanom Moravčíkom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118,  2002, č. 12, s. 105 – 110.

GAJDOŠ, Martin: Pripamätúvania (Štefan Moravčík: Motýle mukylásky). In: Knižná revue, roč. XII, 10. 7. 2002, č. 14 – 15, s. 5.

BODACZ, Bohuš: Zuatý suavíček.Štefan Moravčík: Mlynárka nemá holubičku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 114 – 116.

SVETOŇ, Ľuboš: Štefan Moravčík: Mlynárka nemá holubičku. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 26. 6. 2002, č. 13, s. 1.

MATEJOV, Radoslav: Bungee jumping a dvaja donkichoti. František Štraus – Štefan Moravčík: Princíp hry v slovenskej poézii (Dvaja donkichoti a rebel). In: Knižná revue, roč. XII, 1. 5. 2002, č. 9, s. 3.

HALVONÍK, Alexander: Veselo sa potulovať, veselo si žiť (Štefan Moravčík: Veselé potulky po svete). In: Knižná revue, roč. XII, 3. 4. 2002, č. 7, s. 4.

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Pred štartom do vesmíru. Štefan Moravčík: Veselé potulky po svete. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 276 – 277.

ČERTÍK, Jozef: Paralelná básnická škola Štefana Moravčíka. (Príspevok z nitrianskej konferencie o živote a diele Štefana Moravčíka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 151 – 154.

ŠABÍK, Vincent: Tri extázy literárneho písania Štefana Moravčíka. (Materiál z litelrárneho seminára Život a dielo Š. Moravčíka, Nitra). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 80 – 39.

ŠIKULA, Bystrík: Zem pod nohami. (Odznelo na seminári Život a dielo Štefana Moravčíka, ktorý sa konal 20. 2. 2002 na FF Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 30 – 34.

MIHALKOVIČ, Jozef: Od chlapčiska k chlapovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 15 – 16.

MIKULA, Valér – PETERAJ, Kamil – MORAVČÍK, Štefan: Rozhovor s Kamilom Peterajom a Štefanom Moravčíkom. In: Rak, roč. VI, 2001, č. 3, s. 16 – 31.

HAVIAR, Štean: Vrúcne potuľkanie s krajinou (Štefan Moravčík: Veselé potulky po Slovensku). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 93 – 95.

MATEJOV, Radoslav: Kolíska pre dospelých (Štefan Moravčík: Intímnik). In: Knižná revue, roč. X, 22. 11. 2000, č. 24, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Štefan Moravčík: Veselé potulky po Slovensk. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. X, 2. 8. 2000, č. 16 – 17, s. 1.

SLIACKY, Ondrej: Záhorácke povesti (Štefan Moravčík: Záhorácke povesti). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 3. 1999, č. 5, s. 5.

BANČEJ, Maroš M.: Štefan Moravčík: Med omšových lúk (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 14. 10. 1998, č. 21, s. 1.

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Modlitba kráľa (poézie) za Slovensko. Štefan Moravčík: Kráľ slova. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 118 – 119.

BODACZ, Bohuš – MORAVČÍK, Štefan: ... Lebo som život a som aj smrť (Rozhovor so spisovateľom Štefanom Moravčíkom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 4, s. 17 – 21.

ČIŽMÁRIK, Rudolf: Nad Vlčími hrdličkami (Štefan Moravčík: Vlčie hrdličky). In: Knižná revue, roč. VI, 6. 11. 1996, č. 22, s. 5.

BODACZ, Bohuš – MORAVČÍK, Štefan: ... Lebo som život a som aj smrť (Rozhovor so spisovateľom Štefanom Moravčíkom). In: Knižná revue, roč. VI, 28. 2. 1996, č. 4, s. 12.

MATEJOV, Radoslav: Svet v hodvábnej dlanke. Štefan Moravčík: Vlčie hrdličky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6, s. 140 – 141.