Svetloslav Veigl

24. 12. 1915
Horňany
—  17. 2. 2010
Kráľová pri Senci
Pseudonym:
Andrej Smolko, Fr. Klárus, Klár, Svetloslav Veigl
Žáner:
poézia, literárna veda

Výberová bibliografia

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 8.

CABADAJ, Peter: Literárne ozveny. Memento homo. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 14.

BRUNCLÍK, Jozef: Básnik neodchádza. K storočnici narodenia Svetloslava Veigla. (Zost. Miroslav Daniš). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 127 – 128.

TUCHSCHER, Ľubomír: Básnik neodchádza, Kráľová nezabúda. (K nedožitej storočnici Svetloslava Veigla). In: Katolícke noviny, roč. 131, 24. 1. 2016, č. 3, s. 21.

TOLLAROVIČ, Peter: Kňaz a básnik sú bratia, prinajmenšom bratranci. Sto rokov od narodenia Svetloslava Veigla. In: Katolícke noviny, roč.130, 13. 12. 2015, č. 50, s. 10 – 11.

CABADAJ, Peter: Tvorca harmonizujúcej poézie. (Storočnica narodenia Svetloslava Veigla). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 8 – 13.

ŠTROMPOVÁ, Alena: Svetloslav Veigl: Myšlienky v Bohu. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 3.

-pj-: Opustili nás (Svetloslav Veigl). In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 11.

ŠAH: Svetloslav Veigl – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 157.

JAVORKOVÁ, Monika: O každom človeku – o každej dobe (Svetloslav Veigl: Svetelný periskop). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 5.

DANIŠ, Miroslav: Od dissentu k prevratu. Svetloslav Veigl: Svetelný periskop. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 119 – 124.

DANIŠ, Miroslav: Svetloslav Veigl v interpretácii Júliusa Pašteku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 130 – 131.

PAŠTEKA, J.: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. Bratislava, LÚČ, 2002.

PIUS, Miroslav: Transcendentno a realita (Svetloslav Veigl: Nerušte túto ružu). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 5, s. 111 – 113.

MIHALKOVIČ, Jozef: Ozvena stretnutia so Svetloslavom Veiglom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 65.

DOBIÁŠ, Rudolf: Ruža pre Svetloslava Veigla (Svetloslav Veigl: Nerušte túto ružu). In: Knižná revue, roč. XI, 2. 5. 2001, č. 9,  s. 5.

BÍZIKOVÁ, Margita – VEIGL, Svetloslav: Pán Boh mi dal viac času, aby som sa polepšil (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 20. 12. 2000, č. 26, s. 12.

JAVORKOVÁ, Monika: Večnosť nádeje (Svetloslav Veigl: Plnosť času). In: Knižná revue, roč. X, 4. 7. 2000, č. 14 – 15, s. 5.

ŠAH: Svetloslav Veigl. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 159.

MORAVČÍK, Štefan: "Z dier myších vyšla duša..." alebo divotvorný lodivod mora milostí. (K 85-ke Svetloslava Veigla). (Úryvok z doslovu k výberu z Veiglovej poézii, ktorý výjde vo Vydavateľstve SSS.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 87 – 91.

Život a dielo Svetloslava Veigla (zborník, 1995).

MELICHER, J.: Poézia katolíckej moderny. Nitra 1994, s. 46 – 51.

MELICHER, J.: Zamlčovaná literatúra, 1995, s. 71 – 80.

FRÁTRIK, J.: Básnici katolíckej moderny. Žilina 1994.

Svetloslav Veigl (personálna bibliografia). Galanta 1995.

MORAVČÍK, Š.: Družné hody samoty. In: Pred ružou stojím nemý (doslov). Bratislava 1988, s. 116 – 117.