Svetozár Krno photo 1
Foto archív autora

Svetozár Krno

21. 10. 1955
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra
Publicista, pedagóg a autor cestopisov prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., vyštudoval žurnalistiku na FF UK v Bratislave. Štvrťstoročie pôsobí na Katedre filozofie a politológie Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2011 získal profesúru. Prednášal politológiu aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vo vedeckej práci sa predovšetkým venuje osobitostiam spoločensko-politického vývoja v rozličných oblastiach Európy a Ázie. Sústreďuje sa na historický vývoj, mytologické,… Čítať ďalej