Vladimír Ferko photo 1

Vladimír Ferko

10. 8. 1925
Veľké Rovné
—  24. 10. 2002
Bratislava
Pseudonym:
Andrej Kadák; Vladimír Klen
Žáner:
esej, literatúra faktu, próza

Výberová bibliografia

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Kniha o drotárstve ako slovenskom unikáte (Vladimír Ferko v kultúrnom a literárnom kontexte. Vladimír Ferko in cultural and literary context). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 22. 4. 2020, č. 15 – 16, s. 13.

ŠAJDOVÁ, Ľuba: Potomkovia rovnianskeho drotára (Rozhovor so spisovateľom Vladimírom Ferkom a jeho synmi Andrejom a Jergušom z roku 1995; zo súkromného archívu autorky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 36 – 42.

JABLONICKÝ, Viliam: Zahraničná pocta Vladimírovi Ferkovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 145 – 147.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SLIACKY, O.: Vladimír Ferko. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

BEŇO, J.: Za Vladimírom Ferkom. In: Bibiana, 9, 2002, č. 4.

FERKO, A.: Zomrel Vladimír Ferko. In: Kultúra, 5, 2002, č. 23.

HRON, Marek: Pomenovať veci pravým menom. Vladimír Ferko: Zákon smotany. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 118, 2002, č. 1, s. 96 – 102.

MACHALA, D.: Za Vladom Ferkom. In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 42.

ŠTEVČEK, P.: Pútnik Vlado Ferko doputoval. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 12, s. 132 – 133.

TUŽINSKÝ, J.: Za Vladimírom Ferkom. In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 40.

IVANIČKOVÁ, M.: Kniha ako dôkaz (Vladimír Ferko: Zákon smotany). In: Slovenské národné noviny, 12 (16), 2001, č. 7.

BALÁŽ, Anton – FERKO, Vladimír: Všetky štáty sveta a späť. Hovoríme s publicistom a spisovateľom Vladimírom Ferkom. In: Knižná revue, roč. XI, 21. 2. 2001, č. 4, s. 12.

Autor neuved.: Ceny Vojtecha Zamarovského. In: Knižná revue, roč. X, 8. 11. 2000, č. 23, s. 3.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: S chlapčenskou dušou na tvári. In: Bibiana, 7, 2000, č. 3.

PYNSENT, R. B., Fundárek, F.: Drótosok (Drotári). In: Kalligram, 2000, č. 1 – 2.

FERKO, M.: Každému, čo mu patrí (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 10.

PYNSENT, R. B.: Drotári (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: OS, 1998, č. 9.

SLIACKY, O. – STANISLAVOVÁ, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945 – 1997. Prešov: Náuka 1998.

STANISLAVOVÁ, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov: Náuka 1998, s. 113 – 123.

BONKO, I.: Slovensko v srdci (Vladimír Ferko: Slovensko – moja vlasť). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 16.

ČOMAJ, J.: Vlastiveda, akej nebolo (Vladimír Ferko: Slovensko – moja vlasť). In: Slovenská republika, zv. 5, 6. 2. 1997, č. 30.

SLIACKY, O.: Výlet po domove (Vladimír Ferko: Slovensko – moja vlasť). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 4.

ŠVIHRAN, L.: Slovensko pod drobnohľadom (Vladimír Ferko: Slovensko – moja vlasť). In: Literika, 2, 1997, č. 4.

SOUČKOVÁ, M.: Návrat k pravdivosti? (Vladimír Ferko: Pravda Ruda Pravdíka). In: Romboid, 31, 1996, č. 3.

FERKO, A.: Najobľúbenejší spisovateľ (Vladimír Ferko). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 9.

GLOCKO, P., ml.: Amerikánske prebudenie zo sna (Vladimír Ferko: Pravda Ruda Pravdíka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 6.

SLOBODNÍKOVÁ, K. – FERKO, V.: Slovensko, moja láska (Rozhovor). In: Bibiana, 3, 1995, č. 3.

ŠTEVČEK, J.: ... niekoľko kníh (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 51 – 52.

KENDA, M. – FERKO, V.: Slovo drotár nie je synonymom biedy. In: Slovenské národné noviny, 5 (9), 1994, č. 20.

MARUŠIAK, J.: Drotári, drotári... (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Slovenské pohľady, 4 + 110, 1994, č. 9.

ŠABÍK, V.: Svet na drotárskej mape (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 17.

WINKLER, T.: O drotároch inak (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 50.

KALISKÝ, R.: Na spoľahlivom koni (Vladimír Ferko: Martin na čiernom koni). In: Slovenské pohľady, 109, 1993, č. 4.

HOMZA, M.: Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 5.

AUGUSTÍN, M.: Vladimír Ferko: Láska na Slovensku. In: Pravda, zv. 70, 11. 4. 1989, č. 85.

NOGE, J.: Tisícnásobný dukát. In: Zlatý máj, 33, 1989, č. 8.

SLOBODNÍK, D.: Dobre, že si nahonobil jazvu… (Vladimír Ferko: Láska na Slovensku). In: Nové slovo, 31, 1989, č. 15.

SOUČKOVÁ, M.: O láske – nielen na Slovensku (Vladimír Ferko: Láska na Slovensku). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 28.

VONGREJ, P.: Koľko podôb má láska? (Vladimír Ferko: Láska na Slovensku). In: Nové knihy, 1989, č. 23.

TUČNÁ, E.: Vladimír Ferko: Sedmohlások. In: Zlatý máj, 30, 1986, č. 6.

HUJÍK, V.: Viete, čo sú čičitrnky? (Vladimír Ferko: Sedmohlások). In: Ľud, zv. 38, 12. 11. 1985, č. 267.

JURČO, J.: V súčasnej slovenskej... (Vladimír Ferko: Svetom, moje svetom). In: Pravda, zv. 63, 14. 1. 1982, č. 11.

KOPÁL, J.: Vladimír Ferko: Čertovo rebro. In: Zlatý máj, 26, 1982, č. 10.

MELICHER, J.: Detský svet Vladimíra Ferku (Vladimír Ferko: Čertovo rebro). In: Nové knihy, 1982, č. 27.

NOGE, J.: Spomienka i dokument (Vladimír Ferko: Čertovo rebro). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 24.

TOMANOVÁ, I.: Vladimír Ferko (Personálna bibliografia). Žilina: 1980.

JURČO, M.: Slovensko v objatí spisovateľa – reportéra (Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku). In: Zlatý máj, 23, 1979, č. 9.

JURÍK, L.: Fakty o zlate (Vladimír Ferko: Žltý diabol, žltý boh). In: Nové slovo, 21, 1979, č. 12.

RESUTÍK, M.: O základných veciach (Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku). In: Romboid, 14, 1979, č. 6.

SULÍK, I.: Od legiend k pravde (Vladimír Ferko: Svetom, moje, svetom…). In: Romboid, 14, 1979, č. 6.

TRUHLÁŘ, B.: Poznanie ako dobrodružstvo. In: Nové slovo, 21, 1979, č. 19.

FERKO, V.: Objavovanie skrytých súvislostí. In: Poliak, J.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava: Mladé letá 1978.

HUJÍK, V.: Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku. In: Ľud, zv. 31, 31. 10. 1978, č. 257.

OBERT, V.: Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku. In: Nové slovo, 20, 1978, č. 47.

JURČO, M.: Zákruty a míľniky na štvrťstoročnej ceste slovenskej literatúry faktu II. In: Zlatý máj, 19, 1975, č. 9.