Slniečko

O časopise

Najstarší slovenský literárno-umelecký mesačník pre deti!

Slniečko je umelecký detský časopis bez reklám pre deti vo veku 6 až 10 rokov. Je určený na spoločné čítanie v škole i doma a vychádza raz mesačne počas celého školského roka. Každé číslo prináša kvalitné literárne texty a hravé ilustrácie, ktoré rozvíjajú dialóg medzi deťmi a učiteľmi alebo ich rodičmi. Prepája novú a staršiu generáciu slovenských autoriek a autorov, ilustrátorov a ilustrátoriek, a reflektuje tak vývin slovenskej literatúry pre deti.

 

Prvé číslo Slniečka vyšlo pred takmer 100 rokmi v roku 1927. Odvtedy sa na poste šéfredaktora vystriedali Rudolf Klačko (1927-1928), Jozef Cíger-Hronský (1928-1944), Ján Marták (zastupoval v 1936-1937), Mária Ďuríčková (obnovené vydania 1969-1971), Ján Turan (1971-1983), Juraj Klaučo (1983-1987), Ján Turan (1987-1990), Ondrej Sliacky (1990-2017) a Ľubica Kepštová (2017-2023).

 

Časopis Slniečko je možné predplatiť alebo kúpiť v každom dobrom stánku.