Slniečko

Kontakt

Zloženie redakcie:
Šéfredaktorka: Ľubica Kepštová  (lubica.kepstova@litcentrum.sk)
Zástupkyňa šéfredaktorky: Kristína Soboň (kristina.sobon@litcentrum.sk)

Grafická úprava:
Janka Bálik

Vydavateľ: 
Literárne informačné centrum, 
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

Adresa redakcie: 
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
Tel.: 02/ 204 73 513

E-mail: slniecko@litcentrum.sk

Slniečko nájdete aj na Facebooku a Instagrame.