Ako vydať knižku a nezomrieť od hladu?

V priestoroch trnavskej Knižnice Juraja Fándlyho sa piateho mája o piatej popoludní zišli milovníci literatúry na ďalšom z cyklu podujatí pripravovaných každoročne na jar Literárnym informačným centrom - Literárne stretnutia 2004. Dvojhodinovú besedu s poetkou Evou Lukáčovou a prozaikmi Janou Beňovou a Pavlom Rankovom spojenú s čítaním ich rukopisných textov moderoval esejista a prozaik Peter Valček.
           V publiku neboli len náhodní návštevníci knižnice. Jeho jadro tvorili najmä členovia trnavského Literárneho klubu, ktorý vedie básnik Andrej Šeliga, takže hodnotná diskusia mala zasvätený, až odborný ráz. O skúsenosti so šírením slovenskej literatúry sa s prítomnými známymi i menej známymi autormi podelili prítomní pracovníci knižnice, ale aj podnikatelia v oblasti knižnej distribúcie, ktorí sa na podujatí zúčastnili s vysokým profesionálnym záujmom. Keďže podstatou dramaturgického zámeru Literárnych stretnutí je najmä podpora slovenskej krásnej literatúry v podmienkach zvyšujúceho sa tlaku elektronických médií, na mieste boli aj otázky o ekonomike vydávania kníh. Mottom besedy bol problém finančného prispenia samého autora na vydanie vlastnej knihy na jednej strane a, na strane druhej nepochopiteľný pragmatický paradox štátnej podpory literatúry, ktorý umožňuje vydavateľstvám z grantu schváleného odbornou komisiou MK SR uhrádzať náklady na redakčné spracovanie, grafiku, tlač - nesmú však z neho vyplatiť ani korunu vo forme honoráru autorovi. Otázku, prečo je to tak, zodpovie zrejme až kultúrnopolitická prax budúcich rokov.