Antológia slovenskej prózy v ruštine knihou týždňa

Potešením pre našu inštitúciu je, že publikácia Dunajská mozaika (vyšla v Moskve minulý rok s podporou LIC, Komisie SLOLIA) bola v Literaturnej gazete vyhlásená za knihu týždňa (č. 16, 16. – 22. apríla 2008). Je to ocenenie práce zostavovateľky Ally Maškovej, kolektívu prekladateľov, ale i podpornej činnosti nášho centra.

A. Blahová