Berlín: Počuť život, ako znie

 Dňa 1. 12. 2004 Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne zorganizovalo v priestoroch Slovenského inštitútu v Berlíne literárne podujatie Počuť život, ako znie venované súčasnej slovenskej literatúre, a zároveň aj životu, dielu a odkazu Ladislava Novomeského pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

 

V priestoroch Slovenského inštitútu sa zišlo približne šesťdesiat záujemcov o slovenskú literatúru –  zástupcovia rozličných inštitúcií, prekladatelia (prof. Ludwig Richter, Dr. Ursula Macht, Mirko Kraetsch a ďalší), slovakisti, priaznivci literatúry a krajania žijúci v Berlíne. Prezentáciu otvoril a prítomných privítal riaditeľ Slovenského inštitútu v Berlíne pán Ilčík. Slovenskí autori Nora Ružičková, Marián HatalaJozef Kollár sa prezentovali počas autorského čítania ukážkami zo svojich diel. Nora Ružičková predniesla výber zo svojej poézie v nemčine (v preklade Angely Repka a Dušana Brozmana) aj v slovenčine, Marián Hatala sa predstavil výberom z básní, takisto v nemčine (preklad: Zdenka Becker a Erika Annuss) aj v slovenčine. Jozef Kollár prečítal úryvok zo svojej najnovšej knihy Žena v koberci v slovenčine, po ktorom nasledovala ukážka z poviedky Medený vlas v nemčine (preklad Marion Milo).

Druhá časť večera bola venovaná storočnici Laca Novomeského. Pripravil ju prof. Manfred Jähnichen z Humboldtovej univerzity v Berlíne. V rámci tohto bloku vystúpil aj jeden zo slovenských účastníkov, M. Hatala, so svojím príspevkom Európska modernosť, venovaným L. Novomeskému. Obaja prednášajúci ponúkli dva generačné, do istej miery odlišné pohľady na lyrické dielo Novomeského, v mnohom sa však navzájom dopĺňali.

Celé podujatie moderovali prof. Manfred JähnichenDaniela Humajová. Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom prítomného publika. Večer ešte dlho pokračoval neformálnou diskusiou a debatami v priestoroch Slovenského inštitútu. Viacerí účastníci vyslovili názor, že podobné literárne podujatia s cieľom predstaviť slovenských autorov by sa mali organizovať aj častejšie, najmenej dva razy do roka.