Dáma v rýchliku

Pod týmto názvom sa 20. septembra 2012 uskutočnil v Slovenskom inštitúte v Berlíne literárno-hudobný večer venovaný slovenskej literatúre, ako aj zhudobnenej poézii Miroslava Válka pri príležitosti jeho nedožitých 85. narodenín. Program slávnostne otvoril riaditeľ SI v Berlíne p. Martin Sarvaš, ktorý privítal prítomných a stručne zhodnotil význam básnika, prekladateľa, autora kníh pre deti a mládež, publicistu a esejistu Miroslava Válka. Súčasné literárne dianie na Slovensku priblížila publiku v mozaike postrehov o autoroch, knižných novinkách, vydavateľstvách, zaujímavých dielach, literárnych oceneniach a laureátoch za posledné obdobie Daniela Humajová. Súčasťou večera bolo hudobné vystúpenie organistu, klaviristu a skladateľa Stanislav Šurína, v ktorého interpretácii si diváci mohli vychutnať viaceré známe zhudobnené básne Miroslava Válka. Jeho pripravované CD čoskoro bude dostupné práve pod názvom Dáma v rýchliku. Prítomní hostia sa presvedčili, že aj súčasná slovenská literatúra naberá dámsku noblesu, je príťažlivá, má čím očariť a nové autorky a autori a ich diela unášajú čitateľov do blízkych, ale aj vzdialenejších svetov. Keďže Slovenský inštitút v Berlíne práve v tomto čase poskytoval priestor na prezentáciu obrazovej výstavy o Košiciach, ktoré budú v roku 2013 kultúrnym mestom Európy, večer ešte umocnila príjemná atmosféra tejto zaujímavej výstavy.

 

Literárno-hudobné podujatie Dáma v rýchliku bolo ďalším z podujatí, ktoré LIC zorganizovalo v dobrej spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne, kde majú literárne večery už dlhú tradíciu a doteraz sa tešili naozaj veľkej obľube. Diváci prejavili na záver záujem o viaceré konkrétne knihy, preklady diel do nemčiny a možnosť zakúpiť si ich v Nemecku.

Daniela Humajová

 

   Kresba: Dáma v rýchliku
Martin Sarvaš otvára program vpravo Daniela Humajova Stanislav Šurín a Daniela Humajová pri jednom stolíku Stanislav Šurín pri klavíri a Daniela Humajová pri stolíku Publikum